Almanya’da suçtan zarar gören ve suç mağduru Türklerin yasal hakları – 2

Alman Ceza Muhakemeleri Usul Yasası (StPO)’na göre hazırladığım yazı dizisinin bu son bölümünde yasal haklarınızdan ve yardım alabileceğiniz resmi kurumlar hakkında bilgiler vereceğim.

Savcılık konusu ceza davası ile ilgili soruşturmada hangi bilgilere erişebilirim?

Şayet suç mağduru olmanız halinde, size her zaman ceza davası ile ilgili otomatik olarak bilgi verilmeyebilinir. Bu aşamada dilekçe ile polise başvurarak, hangi kapsamda ve hangi hususlarda bilgilendirilmek istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Bunu istemeniz halinde polis tarafından aşağıda belirtilen hususlar hakkında bilgilendirileceksinizdir:

– Suç duyurunuz ile ilgili size soruşturmanın açıldığına dair yazılı bir tasdik verilir.

– Savcılık davayı kapatıp kapatmadığı, hangi aşamada olduğu ile ilgili bilgilendirilirsiniz. (savcılık davayı mahkemeye intikal etmemesi / taşıması hususunda bilgilendirileceksiniz).

– Davanın hangi mahkemede görüleceği ve davalı / sanık veya davalılar / sanıklar hakkındaki iddialar hususunda bilgilendirilirsiniz.

– Mahkemenin nasıl sonuçlandığı, yani mahkeme davalı/sanık veya davalılar / sanıklar hakkında beraat kararı veya yargılama mı olduğu veya davanın kapatılması hususunda bilgilendirilirsiniz.

– Sanıkların veya mahkumun tutuklanıp tutuklanmaması hususunda bilgilendirilirsiniz.

– Mahkumun veya mahkumların sizinle iletişim kurmasının / kurmalarının yasak olduğu hususunda size bilgi verilir.

Buna ek olarak özel durumlarda soruşturma dosyaları veya dava dosyalarının fotokopisi hakkında bilgi almayı talep edebilirsiniz. Misal olarak olası bir trafik kazasında kaza krokisini tazminat veya acı parası (tazminat)  alabilmek için talepte bulunabilirsiniz.

Şayet davaya müdahil olma hakkınız yoksa (davaya müdahil hususu aşağıda belirtilecektir), müdahil olmak istediğinizde, müdahil olma dilekçenizi gerekçelendirmelisiniz. Yani dosyalardaki bilgileri niçin talep ettiğiniz ve niçin bilgilere erişmeye ihtiyaç duyduğunuzu açıklamanız gerekmektedir. Özel durumlarda istisnalar söz konusu olabilir.

Almanya’da Tanık olarak vermiş olduğunuz ifadeler

Şayet suç mağduru olmanız halinde, mahkeme için bayan veya bay tanık olarak çok önem arz etmektedir. Genel olarak ifadelerinizi polise vereceksiniz. Genelde ileri aşamalarda mahkemede de ifade vermeniz gerekmektedir.

Fakat bazı istisnai durumlarda ifade verme mecburiyetinde olmamaktasınız. Bu durum sanık / suçlanan kişi ile evli olmanız veya akrabalık bağınızın olması durumunda söz konusudur. Böylesi bir durumda ifade verme mecburiyetinde değilsiniz.

Fakat ifadenize başvurulduğunda isminizi ve adresinizi belirtmeniz gerekmektedir. Eğer bilgilerinizi verme hususunda sizin için bir tehlike söz konusu olması halinde istisna da yapılabilinir.

Misal olarak birisi sizi ifade vermeniz halinde şiddet uygulamayla tehdit ettiğinde söz konusudur. Bu tür durumlarda özel adresinizi / ikametghınızı belirtme mecburiyetinde olmamanız ile birlikte size ulaşılabilecek herhangi başka bir adres belirtmeniz gerekmektedir. Bu adres misal olarak irtibatta olduğunuz suç mağdurlarına yardım kurumunun adresi de olabilir.

Tanık olarak ifade vermeniz sizin için olağan üstü bir durum teşkil ettiğinden dolayı, ifade vermeniz sizin için sıkıntı verici olabilir. Bu sebepten dolayı ifadenize başvurulduğunda yanınıza size refakat edecek birisini de getirebilirsiniz.

Bu bir bayan veya bay akrabanız olabilir yada bir kız veya erkek arkadaşınız olabilir. Bu kişi ifadenize başvurulduğunda yanınızda kalabilir ve yalnız istisnai durumlarda ifadenize başvurulduğunda yanınızda bulunmasına izin verilmeyebilir.

Arzu etmeniz halinde size tabi ki bir bayan veya bay avukatın size refakat etmesini / avukatınızın ifadeniz alındığında yanınızda olmasını talep edebilirsiniz. Özel durumlarda ifadenize başvurulduğu süre içerisinde size, ücretlerinin devlet tarafından karşılanması üzere, bir bayan veya bay avukat/ dava vekili tayin edilebilir.

Eğer / şayet çocuklar veya gençler cebir veya şiddet işlenerek suç mağduru veya cinsel suç mağduru olmaları halinde, kendilerine konu ile ilgili özel eğitimli /profesyonel bir kişi veya destekçi duruşma boyunca kendilerine yardımcı olarak destek çıkması için imkan sağlanmaktadır.

Bu kişiye psikososyal mahkeme danışmanı / refakatçı denilir. Bazı özel durumlarda yetişkinler de ağır cebiri veya şiddet işlenerek suç mağduru veya cinsel suç mağduru olmaları söz konusu olabilir ve bu kişiler de kendilerine özel eğitimli / profesyonel bir kişi veya destekçi duruşma boyunca yardımcı olarak destek çıkmasına ihtiyaç duyabilir.

Mahkeme suç mağdurunun profesyonel eğitimli bir yardımcıya ihtiyaç duyduğu kanaat varması halinde, psikososyal mahkeme danışman hizmeti talep eden kişiler için bu hizmet

ücretsizdir. Suç mağdurlarına yardım kurumlarının irtibat bilgileri öğrenmek için polise sorun. Bu husus da polisler size daha ayrıntılı bilgiler verilebilir.

Aynı zamanda internetten psikososyal mahkeme danışmanı / refaktaci ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere www.bmjv.de/opferschutz adresli resmi internet sitemizin „psychosoziale Prozessbegleitung“ (psikososyal mahkeme danışmanı / refaktaçı) bölümünden ulaşabilirsiniz.

Almanya’da Ceza davasında davaya müdahil olabilir miyim?

Şayet size karşı işlenen bir suçtan dolayı mağduriyet yaşamanız halinde, davaya müdahil olabilirsiniz. Bu tür durumlar örneğin tecavüz, cinsel istismar, öldürmeye teşebbüs veya işlenen bir suçtan dolayı size yakın olan bir akrabanıza veya akrabalarınızın ölmesi durumlarında söz konusudur.

Bu tür durumlarda size özel haklar tanınır / sizin özel haklarınız mevcuttur. Böylesi durumlarda farklı olarak ve diğer tanıklardan farklı olarak her an duruşmalara katılabilme hakkınız vardır.

Almanya’da Avukatımın / dava vekilimin masraflarını kim karşılayacak?

Şayet bir avukata / dava vekiline müracaat etmeniz durumunda masrafa girilmesi kaçınılmazdır. Eğer davalı / sanık yargılanması halinde, avukat masraflarınız davalı / sanık veya sizin tarafınızdan karşılanması gerekmektedir. Fakat yargılanan her davalı / sanık oluşan masrafları maddi yönden karşılayabilme durumunda olmayabilir. Bu sebepten dolayı oluşan masraflarınızı kendiniz karşılamanız gerekebilir.

Bazı istisnai durumlarda mahkemeden size bir avukat / dava vekili tayin edilmesine ve avukatın / dava vekilinin giderlerin / masrafların devletçe karşılanmasını talep edebilirsiniz. Böylesi durumlar bilhassa ağır suçlar veya cinsel suçlardan, yakın akrabalar, örneğin çocuklarınız, velileriniz veya eşiniz bir suçtan dolayı hayatını kaybetmesi halinde söz konusudur. Böylesi durumlarda mal varlığınız / maddi durumunuzun iyi olup olmadığı önem arz etmemektedir.

Daha başka davalarda da avukata / dava vekiline başvurmanız gerektiğinde, mahkemeden avukatınızın / dava vekilinizin giderlerini / masraflarınız devlet tarafından karşılanması için başvurabilirsiniz. Bu tür durumlar davaya müdahil olmak istediğinizde, fakat davaya müdahil olabilmek için gelirinizin yeterli olmadığında / kazancınızın düşük olması halinde söz konusudur.

Zararın tazmini / acı parası

Siz karşı işlenen bir suçtan dolayı zarara mı uğradınız veya size acı parası ödenmesini mi talep ediyorsunuz? Bu talebinizin ceza davasında tazmin edilmesini mi arzuluyorsunuz? Bu genellikle mümkündür (şahsi hak davası olarak anılan dava).

Bunun için bir dilekçe sunmanız gerekmektedir. Bu dilekçeyi suç duyurusunda bulunduğunuzda da sunabilirsiniz. Arzulamanız halinde tazminat taleplerinizi ve acı para taleplerinizi daha başka bir davada da talep / dava edebilirsiniz.

Bu talebinizi ceza mahkemesinde değil de Asliye Hukuk Mahkemesinde de dava edebilirsiniz. Eğer az gelirli iseniz / düşük kazançlı iseniz, Asliye Hukuk Mahkemesinde açacağınız davada da tuttuğunuz veya bilgisine başvuracağınız avukatınızın / dava vekilinizin giderlerinin / masraflarının karşılanması konusunda mahkemeden yardım talep edebilirsiniz.

 Almanya’da Benim başka hangi haklarım var?

Size karşı işlenen bir suçtan dolayı sağlık sorunları mı yaşadınız? O zaman zarar gören veya şiddete uğrayanlara verilen tazminat yasası kapsamında devletten maddi yardım talep edebilirsiniz / alabilirsiniz.

Bu yardım talebini doktor tedavisi veya psikolojik tedavi, bakım aletleri (yürüteç ve tekerlekli sandalye gibi) veya emeklilik ödemeleri (gelir kaybı denkleştirilmesi gibi) durumlar olması halinde. Bu talebinizi polisde / karakolda kısa bir şekilde talep edebilirsiniz.

Eğer aşırılıktan doğan saldırılara veya terör suçundan dolayı bir saldırıya maruz kaldıysanız, Adalet Bakanlığından maddi yardım talebinde bulunabilirsiniz. Adalet Bakanlığından bu tür durumların hangi şartlarda olduğunu öğrenebilirsiniz:

www.bundesjustizamt.de/ (Aranan kelime: Härteleistungen / Opferhilfe (Mağduriyet ödemeleri / Mağdurlara yardım)

Evde şiddete maruz kalmanız halinde, şiddet maruz kalanı koruma yasası kapsamında daha farklı haklarınız söz konusudur. Örneğin Aile Mahkemesine başvurarak fail / size şiddet uygulayan kişi ile ilgili, sizinle herhangi bir şekilde irtibat kurması yasaklanması için kendisine yasak konulmasını talep edebilirsiniz.

Mahkeme bazı durumlarda size şiddet uygulayan kişi ile birlikte yaşadığınız evi, sizin tek başınıza kullanmanıza karar verebilir. Gerekli dilekçeleri yazılı bir şekilde Yerel Mahkemesine sunmanız gerekmektedir veya bizzat Yerel Mahkemeye giderek dilekçeyi verebilirsiniz. Avukat / dava vekili tarafından müdafa edilme mecburiyetinde değilsiniz / zorunluluğu yoktur.

 Almanya’da Fail-Mağdur uzlaşması nedir?

Fail-mağdur uzlaşması olarak nitelendirilen işlem, suç mağduruna yaşamış olduğu mağduriyetten dolayı kendisine yardımcı olmayı amaçlamaktadır . Normal ceza davalarının dışında, failin / sanığın işlemiş olduğu suç üzerinde bilhassa düşünmesi ve işlemiş olduğu suçtan dolayı mağdur kişi üzerinde ne tür fiziksel ve psikolojik tahribatlar meydana getirdiği konusunda düşünmesi ve muhasebe yapması amaçlanmaktadır.

Failin / sanığın işlemiş olduğu suçlardan dolayı mağdur kişi, maddi yönden zarara uğratılmış olabilir, veya manevi kırılmalar meydana getirilmiş olabilir, manevi kırılmalar / rencide edilmeler veya mağdura karşı işlenen suçtan dolayı korkular meydana getirilmiş olabilir. Fail-mağdur uzlaşması olarak nitelendirilen işlem sadece ve sadece mağdur kişinin onaylaması ve aynı zamanda suçlunun gerçek manada ve samimi bir şekilde işlediği suçun sorumluluğunu almak istemesi halinde yapılabilir.

Bazı durumlarda fail-mağdur uzlaşması bir suçtan dolayı mağduriyet yaşayan kişiye sorunu çözme konusunda yardımcı olabilir ve aynı zamanda barışın tahsis edilmesi konusunda mağduriyet yaşayan kişiye yardımcı olabilir. Bu sebepten dolayı fail-mağdur uzlaşmasının yapılması savcılık ve polisler tarafından teşvik edilir.

Fakat fail-mağdur uzlaşması ceza davasının asli bir unsuru olmamaktadır ve ceza davasının dışında uygulanmaktadır. Fail-mağdur uzlaşmasını eğitimli bayan ve bay uzmanlar aracılığı ile gerçekleştirilebilmesi hususunda yardımcı olabilecek kurumlar mevcuttur.

Fail-mağdur uzlaşması ve fail-mağdur uzlaşması konusunda sizin yakınınızda olan kurumlar ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi örneğin: http://www.toaservicebuero.de/konfliktschlichter veya http://www.bag-toa.de/ internet sitelerinden edinebilirsiniz.

Broşür ve diğer internet siteleri / linkler

Mağdurun korunması ile ilgili tüm bilgilere Adalet Bakanlığının ve Tüketici Koruma

Bakanlığının (Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) ) erişebilirsiniz. Orda aynı zamanda tüm eyaletlerin konu ile ilgili internet sitelerinden

de erişmeniz mümkündür (Eyaletlerdeki Mağdurlara yardım kurumlarının yerleri) ve suç mağdurları ile ilgili online data bankası (ODABS daha açılması gerekmektedir):QE-Code (şifre) veya http://www.bmjv.de/opferschutz.

Bunun dışında size yardımcı / faydalı olabilecek bröşürler:

– „Opferfibel“ (Mağdurlar için alfabe)

– „Ich habe Rechte“ (benim haklarım var)

– „Mehr Schutz bei häuslicher Gewalt“ (Evdeki şiddete karşı daha fazla koruma)

– „Beratungs- oder Prozesskostenhilfe“ ( Danışma veya mahkeme masrafları

konularında yardım) (www.bmjv.de/publikationen)

– „Hilfe für Opfer von Gewalttaten“ (Şiddet mağdurlarına yardım)

www.bmas.de/ (Suchwort (aranacak keliime): Hilfe für Opfer von Gewalttaten (Şiddet mağdurlarına yardım)

- Reklam -

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen Adınızı yazınız.

5 + three =

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.