Son kale aile -2

Son kale aile -2

Bu bölümde toplumların son kalesi olarak tanımladığım Aile’nin bize bakan yönü üzerinde duracağım. Ümidinizi artıracak seviyede Aile kurumuna yönelik arka planda yapılan ve daha da artırılması gereken birtakım sosyal çalışmaların olduğundan bahsedeceğim. Çünkü her toplum kendi devamını ve varoluşunu Aile ile devam ettirmektedir. Aksi taktirde yok olur giderdi. İlk bölümde Ailenin toplumların yönetimi ile bireyleri

VAHİT GÖZ 29 Ocak 2023 RENKKÖRÜ DÜŞÜNCE

Bu bölümde toplumların son kalesi olarak tanımladığım Aile’nin bize bakan yönü üzerinde duracağım. Ümidinizi artıracak seviyede Aile kurumuna yönelik arka planda yapılan ve daha da artırılması gereken birtakım sosyal çalışmaların olduğundan bahsedeceğim. Çünkü her toplum kendi devamını ve varoluşunu Aile ile devam ettirmektedir. Aksi taktirde yok olur giderdi.

İlk bölümde Ailenin toplumların yönetimi ile bireyleri arasındaki köprü görevinden bahsetmiştik. Bu bölümde ise daha çok gönüllü birtakım sivil toplum kuruluşlarının tüm dünyada yeterli olmasa da artarak etkisini artıran çalışmalara değineceğim. Çünkü günümüzde Aile üyelerinin bağımsız hareket ettiği, ilişkilerin zayıfladığı, boşanma ve ayrılmalarla çocukların Aile sıcaklığından yoksun bırakıldığı, şiddetin ve intihar olayların arttığını çok yakından gözlemlemekteyiz.

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere ‘Ailenin güçlendirilmesi’ ve ‘Mutlu Aile Günü’ adı altında birçok etkinlikler yaparak Aile bağlarının güçlendirilmesi, iletişimin artırılması ve uyumlu, mutlu bireylerin toplumlara kazandırılması projeleri dikkatlerden kaçmamaktadır.

Aslında bu çalışmaların benzerlerinin ve bence daha fazla ve nitelikli olanlarının iyi dönem Türkiyesinde olduğunu söylemek zorundayım. ‘Ailenin Güçlendirilmesi, Mutlu Aile Günü’ ve özelliklede ülkemizdeki birey merkezli gönüllü yapıların ‘Aile rehberliği Kampları’ adı verilen çalışmaları önemsenmeli. Batıdaki anlamıyla ‘Mutlu Aile günü’ çalışmalarında; Aile bireyleri bir bütün olarak ele alınıp daha önceden eğitimden geçirilen eğitmenler eşliğinde birkaç günlük veya haftalık etkinlikler ile Anne-Baba ve varsa çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik açıdan güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çalışmalar içerisinde nitelikli zaman geçirme, aile bireylerinin güçlü ve zayıf yönlerin, birbirlerini nasıl dengelediği hissinin uyandırıldığı, bağ kurma düşüncesinin artırılması ve güven duygusunun önemi gibi konularda yüksek düzeyde farkındalıklar kazandırılması hedefleniyor.

Örneğin ev maketinin tüm parçaları aile üyelerinin önüne konularak bundan bir ev yapılması isteniyor. Evin bitiminde tüm üyelerde birlikte bir çatı altında mutlu bir aileyiz,birlikte varız anafikri işlenmiş oluyor. Başka bir örnekte ise Aile bireyleri birlikte mutfakta yemek yapıyor. İş bölümü yaparak, birlikte yardımlaşarak ortaya bir yemek çıkarmayı başarabildiklerini görmeleri sağlanıyor.

Uyum ve doğru iletişim ile neleri başarabileceklerinin ve birlikte ortak zaman geçirmenin mutluluk hissini yaşıyorlar. Özellikle Mutlu Aile, mutlu bireyleri yetiştirir gerçekliğinden yola çıkan ‘Gönüllü dernek, hareket ‘’ mensuplarının ortaya koyduğu ve dünyanında dikkatini çeken projeler var. Bu mantıkla işleyen dernek, stk misyonlu hareketler Anne ve Babayı öncelikle ele alıyor.

Onlara hayatın ve yaşamın gayesi, hedefi, insanlara yardım etmenin zevkini yaşamaları için haftalık buluşma, dertleşme günleri düzenliyor. Aslında bu yöntem bir nevi grup terapisi gibi o hafta herbir katılımcı öncelikle evinde gerçekleştirdiği güzel bir anısını paylaşıyor, daha sonra da sosyal hayatı içerisinde kim ve kimlere nasıl dokunduğunu, yardımcı olduğunu, ziyaret ettiğini anlatıyor.

Daha sonra da kendisinde oluşan pozitif duyguların grubun diğer üyeleri üzerindeki sinerjisine katkısı gözlemleniyor. Bunun yanında bir sonraki haftaya kadar iyilik zincirine kimin nasıl katkıda bulunacağına birlikte karar verilerek Anne ve Baba güçlendiriliyor.

Ayrıca daha geniş katılımlı adına sosyal gelişim kampları veya kitap okuma, şarz olma içerikli senede iki kez üç -beş günlük birliktelikler organize ediliyor.

Çocuklar için ise yine dört beş kişilik akran grupları oluşturularak, gezi, oyun, kitap okuma, ders çalışma ve gelecek planı hakkında eğlenceli ortamlar oluşturuluyor. Mutlu Aile kavramı adına dünyadaki toplumların hızla buna benzer devlet destekli yada stk’ların organize ettiği faaliyetlere evrilmesi biz ve geleceğimiz adına sevindirici ve anlamlı adımlar olarak önümüze sunulmaktadır.

Kişisel fikrim olarak; Aile kavramı içerisinde kadın, erkek ve çocukların ele alınıp bu tür etkinliklerin önemsenmesinin iş-okul ve gelecek kaygısının kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında Ailelere nefes aldıracağı, mutluluk hormonlarının daha fazla salgılanmasına katkı sağlayacağı düşüncemi belirterek bitirmek istiyorum.

Mutlu kalın, iyi kalın…