Hz. Hızır ve Hızır Orucu

Hz. Hızır ve Hızır Orucu

Hızır inancı ve bu inancın uygulamalarından olan Hızır orucu biz Alevilerin esaslarındadır.

REMZİ KAPTAN 17 Ocak 2024 REMZİ KAPTAN

Hayatımızın tümünde Hz. Hızır bizler için, inanan ve inancın gereklerini yerine getiren herkes için her yerde hazır ve nazir olandır.

Her darlık ve zorlukta, sıkıntı ve çıkmazda carımıza yetendir.

Hem zahirde hem batında varlığına inandığımız, Hz. Musa’ya ilim öğreten, yaşamın ve dünyanın dengede kalmasını sağlayandır Hz. Hızır.

Hem bize yol gösteren, yardım eden, ilim öğretendir hem de bizlerin iyilik bilincine ulaşmasını sağlayandır Hz. Hızır.

Ab-ı Hayat yani ölümsüzlük suyunu içen ve dünya var oldukça var olacak olan, her zaman için bizlerin sadece insana değil, cümle varlığa iyilik yapmasını hatırlatan ve iyilik yapanın her zorluğunda yanında olan, olacak olandır Hz. Hızır.

Hz. Hızır; karşılık beklemeksizin yapılan her yardımın, güzellikle söylenen her sözün, yüreğe değen her içten bakışın adıdır.

Hz. Hızır; iyilik, yardım, dayanışma, paylaşım bilincinin en somut ve zirve halidir.

Biz Aleviler her yıl Şubat ayının ikinci haftasında son günü perşembeye denk gelen üç günlük Hızır orucu tutarız.

Hızır orucu bizler için bir şükür orucudur.

Varoluşa, nimetlere, yaşamaya, Hakk’ı ve hakikati bilenlerden olmanın teşekkürüdür.

Hızır orucunun tarihçesi, çıkış noktası bir çok farklı olaya indirgense de özünde dara düşmüş olanın, zorluk çekenin ferahlık ve selamet dileğinin gerçek olmasının teşekkürüdür.

Dilde dileğin, gönülde muradın gerçekleşmesine en içten cevaptır bu tutulan oruç.

Sadece bu yönlü değil, aynı zamanda gerçekleşmesi istenilen her dileğin, Hz. Hızır’a candaş olmanın onuruna ermenin istemidir de aynı zamanda.

Evet, inanan, inandığını davranış ve duruşuyla ortaya koyan herkes için Hz. Hızır her yerde, her zaman için ve her şart altında hazır ve nazırdır.

İnanan ve ikrar veren ve bu ikrarın gereklerini yerine getiren için bunda zerre kadar şek ve şüphe yoktur.

Diğer yandan Hz. Hızır’ın candaşı olmak, onun dostluğunu ve desteğini talep etmek aynı zamanda ona layık olmayı da gerektirir.

Yani Hızır’ın candaşı da Hızır’ı örnek alıp iyilikte bulunmalı, dayanışma göstermeli, paylaşmayı esas almalıdır.

Cümle insanlık bu anlamda bir birinin Hızır’ı olursa, Hızır bilinci ve inancı cümle insanlıkça kabul görüp uygulansa acaba dünyada yaşanılan bunca kötülük ve olumsuzluk olur mu?

Elbette olmaz.

O halde bizler bu inancın inananları ve bu bilincin sahipleri olarak kendi toplumumuzun şahsında insanlığa örnek teşkil ediyoruz.

Kendi toplumumuzdan başlayarak cümle insanlığa Hızır olmayı davranış, tutum ve üslubumuzla ortaya koymalıyız.

Ya Hakk; Hz. Hızır’ın aşkına tutuğumuz orucu, yaptığımız ibadeti, ettiğimiz duaları, paylaştığımız lokmaları dergahında kabul eyle.

Dileğimiz, muradımız Sana ayan beyandır.

Hızır’ın aşkına dileğimizi, muradımızı gerçek kıl.
Allah, eyvallah.