Hz. Ali mazlumların yarenidir

Hz. Ali mazlumların yarenidir

Yandaki şiir Afganistan asıllı yazar Khaled Hosseini` (Halit Hüseyini) nin, bütün dünyada en çok satan kitaplardan bir olan Uçurtma Avcısı adlı kitabından alınmıştır.

REMZİ KAPTAN 14 Ocak 2024 REMZİ KAPTAN

”Yüksek bir dağın tepesinde durdum
Ve Ali’yi, Allah’ın Aslanını çağırdım.
Oh, Ali, Allah’ın Aslanı, insanların kralı,
şu yaralı kalplerimize sevinç getir.”

Kitap 1960 sonrası Afganistan’ı anlatıyor. Kitapta da oldukça yalın bir şekilde de işlendiği gibi Hz. Ali bağlısı olan Hazarlar, Sünni inancını benimsemiş olan ve çoğunluk olan Peştunlar tarafından aşağılanıyor, dışlanıyor her türlü kötülüğe ve katliama maruz kalıyorlar.

Her ne kadar bu bir roman olsa da ve romanlarda gerçekten çok kurgu hakimse de genel bir doğruyu tekrar insanlığın gündemine koyuyor bu yapıt.

Kitapta da geçtiği gibi Hz. Ali yoluna bağlı olanlar toplumun en yoksul, geri bırakılmış, horlanan, baskı gören, dışlanan, en tortu işlerde çalıştırılan kesimini oluşturuyor.

Kitaptan hariç, biliniyor ki Taliban Afganistanda iktidara geldiğinde ilk iş olarak Ehlibeyt bendelerini katletti.

Bu durum sadece Afganistan için geçerli değil, hemen hemen yer yüzünde nerede Hz. Ali yoluna bağlı zümreler varsa orda da olan bir durumdur.

Neden böyledir?

Neden Hz. Ali’ye bağlı olanlar en büyük zulümleri görüyorlar?

Veya bu kimseler Hz. Ali’ye bağlı oldukları için mi zulüm görüyorlar veyahut zulüm gördükleri için mi Hz. Ali’ye bağlanıyorlar?

Aslında iç içe geçmiş bir durumdur bu. Hem Hz. Ali’ye bağlı olmanın bedelini ödüyorlar diğer yandan da bedel ödeyenler, her türlü haksızlığı yaşayanlar neredeyse kendi doğallığından Hz. Ali’nin yoluna sarılıyorlar.

Yukardaki şiirde de geçtiği gibi, Hz. Ali, Allah’ın Aslan’ı olarak onların umudu, dostu, yareni oluyor.

Demek ki tarihi boyunca, günümüzde (ve gelecek çağlarda da) Hz. Ali mazlumların, haksızlığa uğramış olanların, darda olanların, yolunu şaşıranların dostu olmaya devam edecektir.

Dünya döndükçe Medet Ya Ali! nidaları dünyanın her coğrafyasında, her hüzünlü yürekte, her çelişkili düşüncede, her ağır işkencede, her zorlukta, her darlıkta haykırılmaya devam edecek.

Nerede bir mazlum varsa, haksızlığa maruz kalmış varsa Hz. Ali orada olmaya devam edecektir.

Bunun için diyoruz ya, “dünya döndükçe, insanlık var oldukça Hz. Ali’de var olacaktır. Hz. Ali’de sembolleşen değerler bütünü var olacaktır”, diye.

Bazıları bu söylemlerimizi abartılı buluyor. Oysa abartılı bir söylem değil. Hz. Ali’de temsil olunan değerler insani değerlerdir.

İnsanlıkta bir bütün olarak insanlıktan, asaletten yücelikten vazgeçmeyeceği için bu değerler her daim sahiplenilecektir.

Bize düşen, yani Hz. Ali’nin yolunu sürmeye çalışanlara düşen, Hz. Ali’yi, onun şahsından temsil olunan değerleri dünyanın her yerine ulaştırmaktır.

Hz. Ali yoluna bağlı olanların yardımına koşmaktır.

ÖNE ÇIKANLAR