Alevilerde ve Alevilikte Kurban Bayramı

Alevilerde ve Alevilikte Kurban Bayramı

Bayramların asıl anlamı paylaşımdır, sevgidir, dostluktur, kardeşliktir, düşmanlığın giderilmesidir, dayanışmadır, barıştır, Hakk’a ve hakikatlere yakınlıktır..

REMZİ KAPTAN 09 Haziran 2024 REMZİ KAPTAN

Her insanın isteği ve dileği; bütün ömrün bayram coşkusu ve sevinci şeklinde yaşanmasıdır.

Yaşanılan her günün bayram olmasıdır.

Kurban bayramı da bu anlamda kutladığımız en önemli bayramlardan birisidir.

Kurban bayramı, her çağın insanına insanlığını hatırlatma ve bu insan olma bilincinin daim kılmanın mesajıdır.

Kurban kelimesi Arapça ’da “yaklaşmak, yakın olmak” anlamına geliyor.

Genel olarak da “Allah’a yakın olmak için takdim edilen şey” anlamına geliyor.
Kurban olayı, neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir.

Bizlerin şu an kutladığı kurban bayramı İbrahim peygamberin döneminde ortaya çıkmıştır.

İbrahim peygamber, genel kabule göre tek Tanrılı dinlerin ortak peygamberi olarak kabul görüyor.

Allah’ın varlığına ve birliğine inanan, Allah eş koşmayan, Allah’a teslim olan İbrahim peygamber, bir çocuğu olması için çokça Allah’a dua eder, yakarır ve dileğinin gerçekleşmesi halinde Allah’a adak adar.

Duaları kabul ve makbul olan İbrahim peygamberin İsmail adını verdiği bir oğlu olur.
İsmail büyüyüp belli bir yaşa gelince İbrahim peygamber verdiği sözü yerine getirmek, adağını gerçekleştirmek ister.

Allah’a olan inancından şek ve şüphe olmayan, ikrarına bağlı ve itikatında samimi olan İbrahim peygamber (ve elbette oğlu İsmail), kendisini bir defa daha kanıtlamış ve buna mükafat olarak da Allah’ın katından bir koç ile ödüllendirilmiştir.

İşte o günden bu yana inançlı, ikrar sahibi her insan bu bayramı kutlamaktadır.

Bize göre insanlığın kurtuluş bayramı olan kurban bayramı ile alakalı birkaç hususa daha vurgu yapmak gerekiyor.

Kurban bayramının taşıdığı mana sadece hayvan kesip et yemek değildir.
Kurban bayramı, özü itibariyle insanlığın kurtuluş bayramıdır.

Kurban bayramı ile insan kurban olmaktan çıkmış insanlık olumlu anlamda bir üst aşamaya geçmiştir.

Kurban bayramının taşıdığı mesaj ilk günden günümüze kadar hayatiyetini korumaktadır.

Her şeyden önce İbrahim peygamberin oğlunun kurtulması demek aslında tüm insanlığın kurtulması demektir.

Sadece kurban anlamında değil, her anlamda kurtulması demektir.

Örneğin savaşlara verilen kurbanların verilmemesi demektir.

Açlık ve sefalete verilen kurbanların verilmemesi demektir.

İnsanoğlu bayramı bu manalar çerçevesinde değerlendirip kutlayacağına, bayramı sadece kurban kesip et yemek ve geri kalanı da buzluklarda, buzdolaplarında saklayarak sınırlıyor.

Ne hüzün verici bir durum.

Oysa kurbana bayramının asıl manası; ne adına olursa olsun, kim yaparsa yapsın insanın kurban edilmesine karşı olmaktır.

Yani savaşa karşı olmak barışı her dem ve her koşulda savunmaktır.

Zulümlere, haksızlıklara karşı olmaktır.

Ezenlere, iktidar düşkünlerine, iktidarı için her tür kötülüğü yapmaya çalışanlara karşı olmaktır.

Yoksulluğa karşı olmaktır.

Yoksulluğa karşı olmak beraberinde yolsuzluğa, yobazlığa, yozluğa karşı olmayı da gerektiriyor.

Bütün ömrün bayram coşkusu içerisinde geçtiği, hayatın zehir olmadığı, yaşamlarımızın diğer insanların egolarına ve bitip tükenmez hırslarına kurban gitmediği mutlu sabahlara, güneşli güzel sabahlara uyanmanın özlemindeyiz.

Kardeşlik sofralarının, Halil İbrahim sofralarının kurulduğu, kimsenin inancından, dilinden, ırkından, cinsiyetinden, renginden dolayı aşağılanmadığı, eşitliğin ve kardeşliğin hakim olduğu, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü zamanların özlemindeyiz.

Kurban bayramının asıl mesajı bu değil mi?

Bizler bayramı bu bilinç ve duyarlılıkla kutlayacağız.

Özlemlerimizin gerçek olması için kurbanlarımızı bu duyarlılıkla kesip, büyüklerimizin ellerinden öpeceğiz.

Ziyaretlerimizde, cemevelerimizde, dergahlarımızda canlarımızla bu anlayışla bayramlaşacağız.

Çocuklarımızı bu itikat çerçevesinde eğitip onları öyle sevindireceğiz.

Kurban bayramı insanlığın kurtuluş bayramı olduğu için ve asıl amaç barış, huzur, kardeşlik, bolluk, bereket, dayanışma içerisinde bir yaşam olduğu için illa kurban kesmemiz gerekmiyor.

Elbette isteyenler kurbanlarını yine kesebilirler.

Ancak istemeyenlerde kansız kurban olarak herhangi bir yiyeceği o niyetle paylaşabilirler.

Esas olan bayramın taşıdığı ve her çağda taşıyacağı anlamdır.

Bu manada kutlanan bayramınız kutlu olsun, kurbanlarınız Hakk katında kabul ve makbul olsun.

ÖNE ÇIKANLAR