Özümüz, Sözümüz, Yolumuz

Hz. Ali Ehlibeyttendir. Ehlibeyt ise Hakk’ın nurunun insan sıfatında yer yüzüne yansımasından başka bir şey değildir. Batın boyutuyla Hz. Ali bizler için daha kâinat var olmadan var olandır ve bu sonsuzluk içerisinde her dem var olacak olandır da.

REMZİ KAPTAN 15 Haziran 2024 YAZARLAR

Böylesi bir nuru bilenlerden olmak, ona tabi olmak, onun adıyla anılan bir inanç toplumunun mensubu olmak, onun ilke ve değerleriyle yaşama anlam verip yaşamaya çalışmak bizler için onurların en büyüğü, varoluşa verilebilecek en değerli cevaptır.

Diğer yandan böylesi bir gerçekliği kabul etmeyen, ruhları karanlıktan beslenen bir güruh her dem olmuştur ve her zamanda olacaktır.

Günümüz iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle Hz. Ali’ye karşı tarihten günümüze süren düşmanlığın en modern ve etkili yöntemlerle sürdürüldüğüne tanıklık etmekteyiz.

Ruhları karanlıklara gark olmuş olanların histeri krizleriyle harmanlanmış hezeyanlarını aralıksız olarak sosyal medyada ve başka mecralarda yaygın şekilde dolaşımına tanıklık etmekteyiz.

Adeta mal bulmuş mağribi gibi ve ergenlere özgü atarlarla (gerekçelendirmelerle) Emevilerden aldıkları yalanlarla Hz. Ali’ye, evlatlarına, onu takip edenlere sövgülere günlük olarak şahit oluyoruz.

Abartısız günlük tüm mesaisini telefon elinde Hz. Ali’ye, evlatlarına ve onu sevenlere hakaret, küfrederek harcayanlar var.

Yine bunların daha edepli kesimi ise Hz. Ali’yi sevenlerin aslında yanlış kişiye sevgi duyduklarını ispat etmeye çalışarak harcıyor günlerini.

Öyle bir özgüven, öyle bir kendini kaptırmışlıkla bunu yapıyorlar ki, sanırsınız bu kimseler adeta atom altı parçacıkları parçaladılar, insanlığın kaderine etki edecek zihinsel yeni bir gelişmeye yol açtılar, bilimde en ulaşılmaz olana eriştiler.

Öyle bir bilenmişlik, kin ve motivasyonla aralıksız olarak Hz. Ali ve onunla bütünleşmiş olan değerlere, inanca, doğrulara saldırıyorlar.

Bunların bilmedikleri ve asla da bilemeyecekleri şudur: Hz. Ali tarihte yenilmedi, şimdi de yenilmezdir!

Ne yaparsanız yapın ne derseniz deyin, neye ulaşırsanız ulaşın; Hz. Ali yenilmezdir!

Hz. Ali’ye sıdkı sadakat ile bağlı olanlarda yenilmezdirler.

Yenilgileri zahirde olsa ile batın boyutuyla asla yenilmezdirler.

Onlar yolunda gittikleri eren gibi hakikati, nuru temsil ediyorlar.

Hakikati hiçbir karanlık kapatamaz.

Zahirde ve batında, varlıkta ve yoklukta, yalnızlık ve çoklukta, bu dünyada ve ötelerin ötesinde her dem özümüz, sözümüz, yolumuz; Ya Ali!