21 Eylül Perşembe günü;1 Muharrem 1439 Hicri yılbaşı. Hicri yeni yıla giriyoruz.

Hz. Ömer zamanında (638) takvim başlangıcı olarak kabul edilen Hicri Yıl yarın başlamış olacak.

Diğer mübarek gün ve geceler gibi Hicri yılbaşının da biz Müslümanlar için birçok özel ve mukaddes anlamı vardır.

Hadislerde “Allah’ın ayı“ olarak ifade edilen ve Hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem ayı; İlahi bereket, feyiz ve bolluğun arttığı bir aydır.

Bu ay ‘Aşure’ gibi önemli bir güne zarf olmanın yanında maalesef ‘Kerbela’ gibi hüzünlü bir olayı da içinde barındırıyor.

Kavuştuğumuz Muharrem ayının faziletleri ve bu mübarek ayda yapılacak ibadet ve duaları bilmemiz gerekir.

Muharrem ayında neler yapılır?

Allah dostlarının Müslümanlara en önemli tavsiyelerinden bazıları:

  • Bu günlerde geride kalan yıl ile ilgili bir muhasebe yapmak.
  • Geçmişle hesaplaşmak.
  • Allah hakkından tövbe istiğfar etmek.
  • Kul hakkı varsa helalleşmek.
  • İnsanlık icabı yaptığımız hataları yeni yılda tekrar etmemek.
  • Gelecek yılı en iyi şekilde değerlendirmek için de plan, program yapmak.

Bu günlerin en faziletli amellerinden birisi de oruç tutmaktır

Söz Sultanı’ndan bir kaç tane pırlanta tavsiye:

  • “Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.”
  • “Ramazan’dan sonra oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allah’ın aylarından ilk ayıdır. O ayda bir gün vardır ki o günde Allah bir toplumun tevbesini kabul edip bağışlamıştır. Başka bir toplumu da affedip bağışlayabilir.”
  • “Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharremin ilk gününü oruçlu geçiren kişi geçen seneyi oruçla bitirmiş, gelecek seneyi de oruçla karşılamış olduğundan Allah-ü Teala ona elli senelik kefaret yazar.”
  • “Kim, Muharrem ayından bir gün oruç tutarsa, o ayda tuttuğu her gününe karşılık o kimse için otuz sevap vardır.”

Peygamberler için birçok kurtuluş mucizesi bu ayda gerçekleşmiştir

Bu ay diğer dinlerde de kutsal ay olarak kabul edilmektedir. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz (sas) Medine’ye hicret ettikten sonra oradaki Yahudilerin oruç tuttuklarını gördü. Ve sebebini sordu.

Yahudiler cevap olarak: “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı, Firavun’u boğdurduğu gün. Hz. Musa, şükür olarak bugün oruç tutmuştur. Biz de oruç tutuyoruz „ dediler.

Peygamber Efendimiz de, “Biz, Musa’nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz.” buyurdu. O gün oruç tutan ve tutulmasını da emreden Allah Resulü, ertesi sene Ramazan orucu farz kılınınca yalnızca isteyenlerin tutmasını söyledi.

Peygamber Efendimiz’in (sav) Hicri yılbaşı duası

“Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü, aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.” (Hadis)

Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî’den nakledildiğine göre: “Her kim bu duâyı 1 Muharrem’de ve Aşûre günü üç defa okursa ölümden de emîn kılınır. Zîrâ o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyı bu şekilde okumak nasip olmaz. (Hâmiş)

Duânın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir. Mümkün mertebe, duâyı, doğru olarak Arabî aslından, orijinalinden okumalıdır. İnternet sayfalarından bulmak mümkün.
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es’elüke fîhel’ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn.

Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

Meâli ise şöyledir: “Besmele”, “hamd” ve “salavat” tan sonra, “Ey Allah’ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin [Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan], varlığı, hayâtı devâmlı olan, kullarına keremi ziyâde, merhameti, ni’metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım!

İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan korumanı ve dâimâ kötülüğü emreden nefsime gâlip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle. [Sonunda tekrâr salevât-ı şerîfe var].”

“Nüzhetü’l-mecâlis” kitâbında [I, 156] bildirildiğine göre bir kimse böyle derse, şeytân: “Biz bu kişiden ümîdi kestik” der ve Allahü teâlâ ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir.

Rabbim cümlemizi bu şanslı kafileye dahil eylesin.

Yeni yılımız hayırlara  vesile olsun Amin.

- Reklam -
Önceki İçerikAlmanya’da seri soyguncu Burhan Bayar durdurulamıyor
Sonraki İçerikMilletvekili nasıl seçilir, meclise nasıl girer?

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen Adınızı yazınız.