Dua, yolculukta manevi sigortamız. Yolculuk sigortası.

Yolculuğa çıkarken bizim ve bizi uğurlamaya gelenlerin yapacakları pek çok dualar var. Bu duaların Kur’an ayetlerinden ve Sahih hadislerden seçilmesi gerekir.

Böyle olması duaların kabul edilme ihtimalini artırır. Okunan cümleler Allah kelamı ve Peygamber sözü olduğu için ibadet sevabı kazandırır.

Dua ibadettir. İstenilen şeyleri bu dünyada “peşinen alma” beklentisine girilmemelidir. Duada bilmemiz gereken; Allah mutlaka verecektir. Ya dünyada aynısını verir. Ya daha iyisini verir.

Ya da Ahirette verir. Bu duygu ve düşüncelerle istifade etmeniz dileklerimle  bazı sahih duaları derledim.

Feyizli, bereketli okumalar ve hayırlı yolculuklar dilerim. Umarım istifade edersiniz.

*İmam Mâlik’e ulaştığına göre Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) sefer arzusuyla ayağını bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu:

“Bismillah! Allahım! Sen seferde arkadaşım, ailemde vekilimsin. Allahım, bize arzı dür, seferi kolaylaştır. Allahım, yolun meşakkatlerinden, üzüntülü dönüşten, mal ve ailede meydana gelecek kötü manzaralardan sana sığınıyorum.„

Muvatta, İsti’zân 34, (2, 977)

*Hz. Ömer’in oğlu Abdullah (ra.) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissâlatu vesselâm), seferden dönerken, uğradığı her tümsekte üç kere tekbir getirir, arkadan da: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve aIâ külli şey’in kadir. (AIIah’tan başka ilah yoktur. O tekbir, ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’nadır. O her şeye kadirdir) dönüyoruz, tevbe ediyoruz, kulluk ediyoruz, secde ediyoruz, Rabbimize hamdediyoruz. Allah va’dinde sâdık oldu, kuluna yardım etti. (Hendek Harbi’nde) müttefik orduları tek başına helâk etti” derdi.

Buhâri, Daavât 52, (Ömer 12, Cihâd 133, 197)

*Abdullah el-Hatmi (ra.) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) birisiyle vedalaştı mı şöyle derdi: “Dininizi emânetinizi ve işlerinizin âkibetini Allah’ın muhafazasına bırakıyorum”.

Ebu Dâvud, Cihâd 80 (2600); Tirmizi, Daavât 45, (3439)

*Hz. Abdullah İbnu Ömer (ra.) anlatıyor:

“Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) seferde iken gece olunca şu duayı okurdu:

“Ey arz, benim de senin de Rabbimiz Allah’tır. Senin de, (sende bulunanların da sende yaratılmış olanların da, senin üzerinde yürüyenlerin de şerrinden Allah’a sığınırım. Arslanın, iri yılanın, yılanın, akrebin ve bu beldede ikâmet eden (insilerin ve cinni)lerin, İblis’in ve İblis neslinin şerrinden de Allah’a sığınırım.”

Ebu Dâvud, Cihâd 80, (2603)

*Havle Binti Hakim (rha.) anlatıyor:

“Resülullah (aleyhissalatu vesselam) Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Kim bir yerde konakladığı zaman şu duayı okursa, oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez: “Eüzü bi-kelimâtillahi’t-tâmmât min şerri mâ halâka. (Allah’ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile, yarattıklarının şerrinden AIlah’a sığınıyorum.)”

Müslim, 54, (2708); Tirmizi, Daavât 41, (3433)

*Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim evinden çıkmadan önce Âyeül-Kürsi okursa, dönünceye kadar istemediği hiçbir şey kendisine isabet etmez.”

(Nevevi, el-Ezkâr, 606)

*Resulullah (Sav) yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu:

“Bir sefere çıktığın zaman arkadaşların içinde hali en güzel ve azığı en bol bir kimse olmak istermisin ey Cübeyr? Öyle ise şu beş sureyi oku: ‘Kâfirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas suresi’, Her Sureye Besmele ile başla ve Besmele ile bitir.”
Hz. Cübeyr (ra.) buyurdu ki: “Bu sureleri okuduğum seferlerde, arkadaşlarımın arasında ayrı bir değerim oldu ve rızkım bollaştı.”

Tuhfetü’z-Zâkirîn, (158)

*Bir Araca Binerken Okunacak Dua

“Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinin ve innâ ilâ Rabbinâ lemünkalibûn.”
“Her türlü noksandan münezzehtir O Allah ki, bunu bizim hizmetimize verdi, yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi. Muhakkak ki sonunda Rabbimize döneceğiz.„

*Yolcu Uğurlanırken Yapılacak Dua

Peygamberimiz (Sav) birini yolcu ederken, onun elini tutar, o kişi elini bırakmadıkça onun elini bırakmazdı. Sonrada ona şöyle dua ederdi:

“Estevdiu’llâhe dineke ve emâneteke ve âhira amelike.”
“Dinini, emânetini ve işlerinin sonunu Allah’ın himayesine bırakıyorum, sana da esenlikler dilerim.”

Hayırlı yolculuklar dilerim.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen Adınızı yazınız.

17 + eight =

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.