BM, Adalet Divanı’ndan İsrail’e “Gazze’ye gıda yardımını engellenme” kararı

İsrail'i Gazze'de soykırım suçu işleyip işlemediği iddiasıyla yargılayan Birleşmiş Milletler Adalet Divanı, Gazze'de nüfusun bazı kesimlerinin açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek İsrail'in Gazze'ye engelsiz gıda yardımı erişimine izin vermesine karar verdi.

SEDAT LAÇİNER 30 Mart 2024 YAZARLAR

Bu karar önemli, çünkü bağlayıcı bir yargı kararı. Her ne kadar Adalet Divanı’nın yaptırım gücü olmasa da bu kararla birlikte İsrail’in Gazze’de insani yardımları engellemediği savı boşa çıktı. Yeryüzündeki en yüksek yargı organı diyebileceğimiz Yüksek Adalet Divanı, bu kararıyla İsrail’in Gazze’de gıda yardımlarını engellediğini ve kitleleri açlığa mahkum ettiğini resmi olarak ilan etti…

İsrail’in Filistin topraklarında soykırım yaptığı yönünde Güney Afrika’dan gelen şikayeti halihazırda değerlendiren BM yüksek mahkemesi kararı oybirliğiyle aldı. Yani Adalet Divanı’nın tüm hakimleri Gazze’de gıda yardımlarının engellendiğini kabul etti…

Mahkeme kararında Filistinlilerin yaşam koşullarının iyice kötüleştiğini, kıtlık ve açlığın yayıldığını söyledi.

Yasal açıdan bağlayıcı kararında mahkeme, İsrail’e “Birleşmiş Milletler ile tam işbirliği içinde , acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın (yiyecek, su, yakıt ve tıbbi malzeme gibi) ilgili herkes tarafından geniş ölçekte engellenmeden sağlanmasını sağlamak için gecikmeden gerekli ve etkili tüm önlemleri” almasını söyledi.

Uluslararası Adalet Divanı ayrıca İsrail’e derhal “ordunun, soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme uyarınca korunan bir grup olarak Gazze’deki Filistinlilerin haklarının ihlali anlamına gelen eylemlerde bulunmaması” talimatını verdi. Mahkeme daha önce de İsrail’in Gazze’deki insanlara karşı soykırım ve benzeri suçların işlenmemesi için önlem alması gerektiği yönünde karar almıştı…

Uzmanlara göre İsrail’in soykırım suçu işlediğine dair kanıtlar birikiyor ve mahkemenin bu yönde karar alması ihtimali artıyor.

İsrail ise Gazze’de soykırım yaptığını reddediyor ve askeri harekâtının meşru müdafaa olduğunu söylüyor. İsrail’e göre Gazze’de insanların açlık ve kıtlık çektiği de gerçek değil.

ÖNE ÇIKANLAR