Mavi kart tapu ve noterlerde kimlik olarak yeterli mi?

Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan veya T.C. İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilere mavi kartlı diyoruz.

Avusturya ve Almanya gibi ülkelerle diplomatik yollarla çifte vatandaşlığı kabul ettiremeyen Türk devleti ara çözüm olarak bu vatandaşlarımıza Türk vatandaşlarına tanınan hakları vermek üzere ilk defa 07.06.1995 tarihli kanun değişikliği ile Türk vatandaşlığından izinle çıkanlara bu haklarını ispat için “Pembe Kartlar” verdi. Bu vatandaşlarımıza da “Pembe Kartlı” denildi.

Bu vatandaşlarımızla ilgili olarak Türk devleti 29.06.2004 tarihinde yeniden bir kanun değişikliğine gitti ve bu vatandaşlarımıza bu defa “Mavi Kartlar” vermeye başladı. O tarihten beri de bu insanlarımıza “Mavi Kartlılar” deniliyor.

Ancak kimlik yerine verilen bu mavi kartlar Türkiye’de hiç bir işe yaramıyordu. Zira resmi bir değeri olmadığı gibi kamu idarelerindeki yetkili memur ve amirler de bu belgenin verdiği haklardan habersizdi.

Nihayetinde 18.05.2012 tarihinde Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik yapılarak mavi kartlı insanımız için aynı Türk vatandaşlarında olduğu gibi ayrı bir “Mavi Kartlılar Kütüğü” oluşturuldu. Kanunun uygulanmasına ilişkin yönerge ise 30.04.2013 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığınca yayınlanarak 12.04.2013 tarihinden itibaren bugün bile verilen ve kullanılan “Mavi Kart”lar yürürlüğe girmiş oldu.

Bu değişikliğe rağmen mavi kartların nüfus cüzdanları gibi kimlik olarak kullanılıp kullanılamayacağı tereddütlere sebebiyet vermişti. Özellikle noterlerdeki ve tapudaki işlemlerde kimlik olarak kullanılıp kullanılamayacağı önemliydi. Zira gurbetçimizin en çok işlem yaptığı kurumlardı bunlar.

Bu tereddütleri ortadan kaldırmak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Daire Başkanlığının ve Türkiye Noterler Birliğinin müracaatı üzerine 12.04.2013 tarihinden sonra düzenlenen ve değerli kağıt hükmünde olan yeni mavi kartların tapu işlemlerinde ve tapu ile ilgili noterliklerde verilecek vekaletname işlemlerinde tek başına ibrazının yeterli olduğunu 16.09.2013 tarihli yazı ile bölge müdürlüklerine bildirdi.

Böylece o tarihten beri mavi kart hakkı sahibi kişiler 12.04.2013 tarihinden sonra Türkiye’de nüfus müdürlüklerinden veya Konsolosluklardan aldıkları mavi kartları tapu dairelerinde ve noterlerde işlem yaparken tıpkı nüfus cüzdanı gibi  kullanabiliyorlar.

Ancak, genelge gereğince 12.04.2013 tarihinden önce düzenlenen mavi veya pembe kartlar bu işlemlerde yapılacak kimlik tespitlerinde tek başlarına yeterli sayılmamakta eski uygulamada olduğu gibi kişilerden ayrıca yabancı ülke vatandaşlığını gösterir kimlik belgesi ve pasaport istenmeye devam edilmektedir.

Ayrıca mavi kart sahibi hakkı olan kişi işlem sırasında eski veya yeni mavi kartını ibraz edemiyorsa, bu durumda tapu müdürlükleri MERNİS sistemindeki mavi kartlılar kütüğünden kişinin kayıt örneğini çıkarması ve kişiden yine yabancı ülke vatandaşlığını gösterir kimlik belgesi ve pasaportunu talep etmek zorunda.

Yeni mavi kartların kullanımıyla ilgili olarak daha önce Türkiye Noterler Birliği de aynı doğrultuda genelge yayınlamış, 17.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tapu Sicil Tüzüğüne göre hak sahiplerinin belirlenmesi ve kullanılacak kimliklerin tanınması Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkisinde olduğundan tapu işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerde de yeni ve eski mavi kartların yeterliliği belirsiz kalmıştı.

İşte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu genelgesiyle bu tereddütler de ortadan kaldırılmış ve uygulama o günden bugüne aynı şekilde yapılmaya devam etmektedir.

- Reklam -

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen Adınızı yazınız.

9 − seven =

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.