01.09.2018 tarihinden sonraki Belçika sigorta girişleri Türkiye’de sayılmayacak

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında yeni imzalanan ve yürürlüğe giren sosyal güvenlik sözleşmesine göre 01.09.2018 tarihinden sonra ilk defa Belçika Emeklilik Kurumuna tabi işe girişler artık Türkiye için ilk sigorta girişi sayılmayacak.

04.07.1966 tarihli ve 01.05.1968 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 28.maddesi; “Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hakkında Türk mevzuatının uygulanmasında; sigortalı, Türkiye’de yaşlılık sigortasına tabi işe girmeden önce Belçika’da bir yaşlılık sigortasına tabi olmuş ise, bu sigortaya tabi tutulduğu ilk gün, Türk mevzuatına göre sigorta kanunlarına tabi işe ilk defa girdiği gün olarak kabul edilir.” şeklinde bir düzenleme yapmaktaydı.

Buna göre Türk sigortasına girişinden önce Belçika yaşlılık sigortasına girişi olan bir Türk veya Belçika  vatandaşının Türkiye’de ilk sigorta girişi Belçika yaşlılık sigortasına girişi olarak kabul ediliyordu.

SGK da 6552 sayılı kanun değişikliğinden sonra 29.09.2014 tarihili ve 2014/27 sayılı genelgesinde ilk sigorta girişi sayılacak ükeler arasında Belçika’yı da saymıştır.

Lâkin 28.09.2017 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında 11.04.2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ve TBMM tarafından 6982 sayılı Kanunla 09.03.2017 tarihinde onaylanan yeni “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” 03.07.2017 tarihli Bakanlar Kurulunca  imzalanarak ve yayınlanarak 01.09.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Bu 11.04.2014 tarihinde imzalanan ve Anayasamızın 90.maddesi gereğince usulüne uygun olarak yürürlüğe giren anlaşmanın 56/2 maddesi 04.07.1966 tarihli Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Sözleşmesini yürürlükten kaldırdı.

Konu ile ilgili olarak SGK 10.09.2018 tarihli bir genel yazı yayınlamış, ancak bu genel yazıda sadece idari sözleşme ile ilgili talimatlar vermiş ilk sigorta girişleri ile ilgili herhangi bir herhangi açıklamada bulunmamıştı. Genel yazıda “Anlaşmalara ilişkin usul ve esasların yer alacağı genelge bilahare yayınlanacaktır” ibaresi bulunuyordu.

Yeni imzalanan ve yürürlüğe giren 11.04.2014 tarihli anlaşma metninde 04.07.1966 tarihli sözleşmenin 28. maddesinde açıkça düzenlenen ilk sigorta girişi ile ilgili benzer veya paralel bir düzenleme yapılmadı.

Bu durumda “Belçika ilk sigorta girişleri artık Türkiye için de ilk sigorta girişi sayılmayacak mı?” sorusu tam netliğe kavuşmamıştı. Zira yeni sözleşmenin 52/1 maddesi “Bu anlaşma, yürürlüğe girmesinden önceki döneme ilişkin bir yardıma hiçbir hak doğurmaz” diyordu.

Nihayetinde SGK 18.12.2018 tarihinde yayınladığı genel yazısı ile konuya açıklık getirip tereddütleri ortadan kaldırdı. SGK genel yazısında yeni anlaşmanın 52/3 maddesine göre 01.09.2018 tarihinden önce Belçika’da ilk defa çalışılmaya başlanan tarihin Türkiye için de ilk sigorta girişi sayılmaya devam edeceğini bu tarihten sonraki ilk sigorta girişlerinin Türkiye için kabul edilmeyeceğini belirtti.

Kısaca bu anlattıklarımızın özeti;

01.09.2018 tarihinden önce Belçika’da çalışmaya başlayanların ve yurtdışı sürelerini borçlanarak emekli olmak isteyenlerin bu ilk sigorta girişleri Türkiye’de ilk sigorta girişi olarak sayılmaya devam edecek ve erken yaşta Türkiye’den emekli olmaları mümkün olacak. Borçlanma ve emekli aylığı başvuruları bu tarihten sonra da olsa bunlar yeni anlaşmadan etkilenmeyecekler.

01.09.2018 tarihinden sonra Belçika’da çalışmaya başlayanların ve yurtdışı sürelerini borçlanarak emekli olmak isteyenlerin bu ilk sigorta girişleri Türkiye’de ilk sigorta girişi sayılmadığından ilk sigorta girişleri 3201 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince Türkiye’de sigorta girişleri varsa bu giriş tarihinden, yoksa borçlanma bedellerini en son ödedikleri tarihten geriye doğru borçlandıkları gün sayıları kadar  götürülerek tespit edilen tarih olacaktır ki; bu daha geç yaşta (65 yaş gibi)  emekli olmak demektir.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen Adınızı yazınız.