Kerbela ve Hz. Hüseyin (kafası karışıklara Alevilik bilgisi)

Kerbela da meydana gelen olay tarihte yaşanmış herhangi bir trajik olay değildir. Hele bir iktidar savaşı hiç değildir. Tarihten günümüze ve gelecekte de eşi benzeri daha asla olmayacak bir büyük hak-batıl savaşı yaşandı Kerbela da. Bu yönüyle de insanlığa daimi bir örnekliktir, ki bu yüzden daha eşi benzeri yoktur. Yani insanlık var oldukça Kerbela olayı

03 Aralık 2023

Kerbela ve Hz. Hüseyin (kafası karışıklara Alevilik bilgisi)

Kerbela da meydana gelen olay tarihte yaşanmış herhangi bir trajik olay değildir. Hele bir iktidar savaşı hiç değildir. Tarihten günümüze ve gelecekte de eşi benzeri daha asla olmayacak bir büyük hak-batıl savaşı yaşandı Kerbela da. Bu yönüyle de insanlığa daimi bir örnekliktir, ki bu yüzden daha eşi benzeri yoktur. Yani insanlık var oldukça Kerbela olayı

03 Aralık 2023

Kafası karışıklara alevilik bilgisi

Hz. Ali zahiri olarak doğmuş, yaşamış ve Hakk’a yürümüştür.Batında ise daha cümle kainat var olmadan var olan kutsal nurdur. Lamekân mülkünün padişahıdır ve batında varlığı daim olandır.Hz. Ali’ye sevgi, muhabbet, bağlılık onu bilen ve tanıyanlar için vazgeçilmezdir, hayatidir. Sezgiyle, ilhamla, himmet ve marifetle olduğu kadar akıl ve bilgiyle bu bilinir, yaşanır. Tarihten günümüze ve günümüzden

01 Aralık 2023

Kafası karışıklara alevilik bilgisi

Hz. Ali zahiri olarak doğmuş, yaşamış ve Hakk’a yürümüştür.Batında ise daha cümle kainat var olmadan var olan kutsal nurdur. Lamekân mülkünün padişahıdır ve batında varlığı daim olandır.Hz. Ali’ye sevgi, muhabbet, bağlılık onu bilen ve tanıyanlar için vazgeçilmezdir, hayatidir. Sezgiyle, ilhamla, himmet ve marifetle olduğu kadar akıl ve bilgiyle bu bilinir, yaşanır. Tarihten günümüze ve günümüzden

01 Aralık 2023

Aleviler bilimsel olun!

Sanki Aleviler bilim karşıtıymış gibi bir anlayış ve uslupla bunu yapıyorlar. Bu tür kimselerin bu ve benzer söylemleri onların çok bilimsel ve gelişmiş olmalarından kaynaklanmıyor. Aksine, Aleviliğin inançsal boyutuna bir karşıtlık ve hatta yer yer düşmanlıktan kaynaklanıyor. Bilim bilim diye üstenci bir yaklaşımla dayatmalar da bulunanlara şunu sormamız bizlerin en tabii hakkıdır. Alevilere bilimin ışığını

29 Kasım 2023

Aleviler bilimsel olun!

Sanki Aleviler bilim karşıtıymış gibi bir anlayış ve uslupla bunu yapıyorlar. Bu tür kimselerin bu ve benzer söylemleri onların çok bilimsel ve gelişmiş olmalarından kaynaklanmıyor. Aksine, Aleviliğin inançsal boyutuna bir karşıtlık ve hatta yer yer düşmanlıktan kaynaklanıyor. Bilim bilim diye üstenci bir yaklaşımla dayatmalar da bulunanlara şunu sormamız bizlerin en tabii hakkıdır. Alevilere bilimin ışığını

29 Kasım 2023

Alevilerde imkansızlıklar, bahaneler, yetmezlikler, eksiklikler

Doğru dürüst bir öz eleştiri yapmıyoruz, hatalarımızı ve eksikliklerimizi sorgulamıyoruz. Daima dışımızda bahaneler buluyor, mevcut kötü konumumuzdan dolayı onları suçluyoruz. Bizler ne kadar başkalarını suçlarsak suçlayalım, emin olun acı realite değişmeyecektir. Acı realitenin değişmesi için öncelikle bizlerin hatayı, eksiği, yetmezliği ve kusuru kendimizde aramamız gerekiyor. Elbette karşımızda her yol ve yöntemle bizi yok etmek, marjinal

18 Kasım 2023

Alevilerde imkansızlıklar, bahaneler, yetmezlikler, eksiklikler

Doğru dürüst bir öz eleştiri yapmıyoruz, hatalarımızı ve eksikliklerimizi sorgulamıyoruz. Daima dışımızda bahaneler buluyor, mevcut kötü konumumuzdan dolayı onları suçluyoruz. Bizler ne kadar başkalarını suçlarsak suçlayalım, emin olun acı realite değişmeyecektir. Acı realitenin değişmesi için öncelikle bizlerin hatayı, eksiği, yetmezliği ve kusuru kendimizde aramamız gerekiyor. Elbette karşımızda her yol ve yöntemle bizi yok etmek, marjinal

18 Kasım 2023

Cem meydanı nasip meydanıdır

Özünü birleme, birlik halini yakalama, cümle varlıkla hemhal olmadır cem. Yalanın gereksiz, hakikatin esas, benliğin dışarıda kaldığı, saf halinde özün meydanda doluştuğu yerdir cem meydanı. Öyle bir meydan ki adeta Hakkın huzurunda cümle hakikatlerin birebir hatırlatıldığı, yaşatıldığı ve yeniden bütünlüklü olarak doğru şekilde inşa edildiği meydandır. Ölmeden ölenlerin meydanıdır cem meydanı. Ve cem meydanı nasip

16 Kasım 2023

Cem meydanı nasip meydanıdır

Özünü birleme, birlik halini yakalama, cümle varlıkla hemhal olmadır cem. Yalanın gereksiz, hakikatin esas, benliğin dışarıda kaldığı, saf halinde özün meydanda doluştuğu yerdir cem meydanı. Öyle bir meydan ki adeta Hakkın huzurunda cümle hakikatlerin birebir hatırlatıldığı, yaşatıldığı ve yeniden bütünlüklü olarak doğru şekilde inşa edildiği meydandır. Ölmeden ölenlerin meydanıdır cem meydanı. Ve cem meydanı nasip

16 Kasım 2023

Alevilerin gelecek perspektifi

Aksi durumda ise yok oluş kaçınılmazdır. Aleviler böylesi bir yol ayrımındalar. Ve üzülerek fark ediyorum ki birçok Alevi değişimi doğru algılamak yerine kendisine olmayan bir geçmiş yaratma peşindeler. Birçok Alevi adeta arkeolog titizliğiyle bundan binlerce yıllık bir taş parçasından yola çıkarak kendisine bir geçmiş oluşturmaya çalışıyor. Bu durum apaçık gelecek perspektifi olmayanların içine düştükleri hazin

25 Ekim 2023

Alevilerin gelecek perspektifi

Aksi durumda ise yok oluş kaçınılmazdır. Aleviler böylesi bir yol ayrımındalar. Ve üzülerek fark ediyorum ki birçok Alevi değişimi doğru algılamak yerine kendisine olmayan bir geçmiş yaratma peşindeler. Birçok Alevi adeta arkeolog titizliğiyle bundan binlerce yıllık bir taş parçasından yola çıkarak kendisine bir geçmiş oluşturmaya çalışıyor. Bu durum apaçık gelecek perspektifi olmayanların içine düştükleri hazin

25 Ekim 2023

Yaşayan ölülerden olmamak

Nefes nefese bir mücadelenin neticesinden milyonlarca kardeşimizi geride bırakmış, ana rahminde birinci olup zahiri yaşama ilk adımı atmışız. Ne görkemli bir başlangıç bu böyle. Gelmişiz ve dünyada varoluşumuzun bir sebebi var. Bu dünyada yaşamı deneyimlemek, ruhsal kemaleti yakalamak, olgunlaşmak, iyiyi ve kötüyü bilip iyiyi seçmek, iyilerden olmak, vicdanlı olarak yaşamak, hakikatlere bağlı, Hakk’a inançlı yaşamak…

23 Ekim 2023

Yaşayan ölülerden olmamak

Nefes nefese bir mücadelenin neticesinden milyonlarca kardeşimizi geride bırakmış, ana rahminde birinci olup zahiri yaşama ilk adımı atmışız. Ne görkemli bir başlangıç bu böyle. Gelmişiz ve dünyada varoluşumuzun bir sebebi var. Bu dünyada yaşamı deneyimlemek, ruhsal kemaleti yakalamak, olgunlaşmak, iyiyi ve kötüyü bilip iyiyi seçmek, iyilerden olmak, vicdanlı olarak yaşamak, hakikatlere bağlı, Hakk’a inançlı yaşamak…

23 Ekim 2023

Cemimiz Kırkların Cemi ola

İstisnasız katıldığım her cemde huzur buluyor, kendi özüme yöneliyor, varoluşuma anlam veriyor ve her seferinde daha bir derinleşerek inancımı yaşıyorum. Ev cemleri dışında katıldığım ve kendimce hizmetlerde bulunduğum cemlerde sayısız eksiklikler, aksaklıklar yaşanıyor. Ses düzeni, cem meydanın aşırı soğuk (veya sıcak) olması, cemi yürüten dedenin cem yürütmedeki hakimiyeti, zakirlerin yetmezlikleri, hizmetlerin eksik ve yarım olması

08 Ekim 2023

Cemimiz Kırkların Cemi ola

İstisnasız katıldığım her cemde huzur buluyor, kendi özüme yöneliyor, varoluşuma anlam veriyor ve her seferinde daha bir derinleşerek inancımı yaşıyorum. Ev cemleri dışında katıldığım ve kendimce hizmetlerde bulunduğum cemlerde sayısız eksiklikler, aksaklıklar yaşanıyor. Ses düzeni, cem meydanın aşırı soğuk (veya sıcak) olması, cemi yürüten dedenin cem yürütmedeki hakimiyeti, zakirlerin yetmezlikleri, hizmetlerin eksik ve yarım olması

08 Ekim 2023

14 bin yıllık alevilik

Kendi aslından utanıp gerçeğini yok sayarak kendisine sahte bir kimlik oluşturmakla kişi ne kadar saygın, huzurlu olabilir ki? Bazı Alevilerin içine düştüğü durum tamda budur. Kendi gerçeğini inkar ediyor, edemediği durumda yok sayıyor, yok sayamadığı zamanda kendisine sanal bir geçmiş yaratmaya çalışıyor. Bu yarattığı sanal geçmişle övünüyor, onunla saygınlık kazandığına inanıyor. Oysa asırlar öncesinden her

05 Ekim 2023

14 bin yıllık alevilik

Kendi aslından utanıp gerçeğini yok sayarak kendisine sahte bir kimlik oluşturmakla kişi ne kadar saygın, huzurlu olabilir ki? Bazı Alevilerin içine düştüğü durum tamda budur. Kendi gerçeğini inkar ediyor, edemediği durumda yok sayıyor, yok sayamadığı zamanda kendisine sanal bir geçmiş yaratmaya çalışıyor. Bu yarattığı sanal geçmişle övünüyor, onunla saygınlık kazandığına inanıyor. Oysa asırlar öncesinden her

05 Ekim 2023

Sosyal medyada alevilere yönelik ahkam kesme!

Misal birisi diyor ki; Hakk’a göçenlerimizin arkasından “Allah rahmet eylesin” demeyin. Bir diğeri diyor ki “devri daim olsun”demeyin. Başka birisi diyor ki Sünni İnancına göre cenazelerinizi defin edin yanlış yoldasınız. Bir başkası Şii erkanına göre cenaze hizmetini yerine getirin, yanlış yapıyorsunuz diyorlar. Diyorlar da, diyorlar.. Sonu gelmiyor bu demelerin. Adeta alevilerin ortak hafızası, bilinçleri, değerleri

02 Ekim 2023

Sosyal medyada alevilere yönelik ahkam kesme!

Misal birisi diyor ki; Hakk’a göçenlerimizin arkasından “Allah rahmet eylesin” demeyin. Bir diğeri diyor ki “devri daim olsun”demeyin. Başka birisi diyor ki Sünni İnancına göre cenazelerinizi defin edin yanlış yoldasınız. Bir başkası Şii erkanına göre cenaze hizmetini yerine getirin, yanlış yapıyorsunuz diyorlar. Diyorlar da, diyorlar.. Sonu gelmiyor bu demelerin. Adeta alevilerin ortak hafızası, bilinçleri, değerleri

02 Ekim 2023