HABER MERKEZİ – Alman hükümeti, çocuk haklarının anayasal güvencesinin vurgulandığı ve çocuk, ebeveyn ve devlet arasındaki ilişkinin düzenlendiği yasa tasarısında dört önemli noktaya vurgu yapıyor.

– Tasarıda çocukların temel haklara sahip olduğunu ve bunlara saygı gösterilmesini, korunmasını vurguluyor. Bu hakların başında da çocukların gelecekte bağımsız, özgür, kendi sorumluluğunu taşıyan bireyler olabilmesine hizmet edecek ortamın sağlanması hakkının olduğunun altı çiziliyor.

– Yasal düzenlemede ayrıca çocuğun sıhhat ve selametinin uygun biçimde gözetilmesi, korunması da vurgulanıyor. Çocuğun selametinin “uygun biçimde” gözetilmesi ifadesiyle kastedilen, çocukla ebeveynlerinin çıkarlarının çatışması ihtimalinde izlenecek yol aslında. Çocuğun çıkarlarının, onun çıkarlarıyla bağlantılı diğer hak sahiplerinin çıkarlarıyla (yani ebeveynleriyle) zıt düşmesi halinde hedef her iki taraf arasında uyum temelli çözüm sağlanması. Özetle devletin buradaki rolünün aileleri dağıtıcı değil birleştirici, birarada tutucu olduğuna gönderme yapılıyor.

– Çocukların görüşüne başvurulmasının da hukuki bir hak olduğu vurgulanıyor. Yani bir karar alınmadan önce söz konusu çocuğun somut çıkarlarının detaylıca dinlenmesi ve incelenmesi kastediliyor.

– Ebeveynlerin, çocukları konusunda sorumluluk taşıyan birincil kişiler oldukları ve çocuğun selametinin tehlikeye girmesi halinde devletin koruyucu olduğu gerçeğinin anayasada zaten düzenlendiği hatırlatılıp yeni kanun tasarısının bunları etkilemediği belirtiliyor. Bununla söylenmek istenen ise halihazırda geçerli olan ebeveyn haklarının yeni yasal düzenlemede dezavantajlı hale gelmeyeceği.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen Adınızı yazınız.

fifteen − 13 =