Aşure ve doğal afetler

Allah’a dua eder ve dilerim ki kaynayan aşûreler hürmetine kalp evimizde ne kadar kin, kibir, hırs, haset, öfke, gıybet, düşmanlık gibi duygular varsa aşûrenin buharı gibi göğe savrulup uçar. Rûhumuzda âriflerin nutuk ve nefesleriyle tomurcuklanan marifet, muhabbet, aşk ve heyecan gülleri açar. Kaynayan aşûrelerde birbirine karışan hububat taneleri gibi Türk Kürd’le, Alevî Sünnî ile yetmiş

PANORAMA - NEWS 22 Ağustos 2021 MUHARREM AYI ÖZEL
Allah’a dua eder ve dilerim ki kaynayan aşûreler hürmetine kalp evimizde ne kadar kin, kibir, hırs, haset, öfke, gıybet, düşmanlık gibi duygular varsa aşûrenin buharı gibi göğe savrulup uçar. Rûhumuzda âriflerin nutuk ve nefesleriyle tomurcuklanan marifet, muhabbet, aşk ve heyecan gülleri açar.
Kaynayan aşûrelerde birbirine karışan hububat taneleri gibi Türk Kürd’le, Alevî Sünnî ile yetmiş iki millet birbiri ile barışır, kaynaşır, insanlar senlik ve benliği bir kenara bırakır da hayır ve insanlıkta yarışır. İnsanlık el ele vererek küresel ısınma ile mücadeleye girişir; sel ve yangınlar tarihe karışır.
Allah’tan diler ve isterim ki kaynayan aşûre çorbaları hürmetine dünya üzerinde süren savaşlar biter, kavgalar sona erer, haksız yere hapishanelere kapatılan insanlar hürriyetlerine erer, açlar doyar, yetimler güler. Dilerim ki insanlığın başındaki Pandemi sona erer; hastalar sıhhat bulur, insanlık bu büyük afetten kurtulur.
Hanelerimizin şen, meydanlarımızın gülşen, çerağlarımızın rûşen, gönüllerimizin nûr-efşân olması için, üçler, beşler, yediler, kırklar hürmetine, Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî himmetine, gerçeğe Hüü mü’mine yâ Ali…