Antik Çağ’dan günümüze yolculuk: Doğal hukuk ve kadın hakları kitabı yayımlandı

HABER MERKEZİ – Almanya’da hukuk müşavirliği hizmeti sunan Saliha Gülfırat ve hukuk yazarı Akgün Bilgin’in iş birliğiyle hazırlanan özgün konusu ve içeriği ile dünyanın ilk ve tek olan “Doğal Hukuk ve Kadın Hakları” isimli hukuk kitaplarının Türkçesi Yetkin Yayınevi tarafından yayımlandı. Toplam 748 sayfadan oluşan yayın projesinde araştırmacılara ve okurlara “Kadın Hakları” meselesini “Doğal Hukuk”un

PANORAMA - NEWS 09 Mart 2023 KÜLTÜR-SANAT

HABER MERKEZİ – Almanya’da hukuk müşavirliği hizmeti sunan Saliha Gülfırat ve hukuk yazarı Akgün Bilgin’in iş birliğiyle hazırlanan özgün konusu ve içeriği ile dünyanın ilk ve tek olan “Doğal Hukuk ve Kadın Hakları” isimli hukuk kitaplarının Türkçesi Yetkin Yayınevi tarafından yayımlandı.

Toplam 748 sayfadan oluşan yayın projesinde araştırmacılara ve okurlara “Kadın Hakları” meselesini “Doğal Hukuk”un tarihsel kavramlarına, antik Yunan düşüncesindeki kökenlerinden, Ortaçağ skolastik geleneği aracılığıyla, Aydınlanma Çağı sonrası doğal haklar ve modern insan hakları teorilerine, “Pozitif Hukuk” ile “Realist Hukuk”da kadınların kanun önünde sorunlu konumlarına ve kadın hakları tarihine dair kapsamlı bir külliyat sunuyor.

Kitap, kadınların mevcut yasalara meydan okumak için ilahi hukuka dayalı daha yüksek bir ahlak ve adalet kavramına nasıl ihtiyaç duyduklarını göstererek,modern feminist teorisyenlerin hukuk, toplum ve doğa ile ilgili olarak kadınların insan hakları meselelerini düşünmek için ne ölçüde bir kaynak keşfetmenin yarattığı özgünlüğe ve kanunların oluşmasında kadın haklarının bıraktığı izlere yoğunlaşıyor. Kitap, okuyucularına kadın haklarının etimolojisi, fenomolojisi, terminolojisi, tarihi, kavramsal açıklamaları, ideolojileri, akımları, streotipleri, bilimsel disiplinleri, uluslar arası hukuki düzenlemeleri ile kadının doğası ve hukuku gibi ana başlıklar altında önemli bilgiler paylaşıyor. Ayrıca, güncel bilgiler ışığında kadın haklarının bilinmeyen yönlerini gözler önüne seriyor.

Aynı zamanda kitap, bir yanda maddi dünyanın önemini reddeden postmodern teorisyenlerin, diğer yanda ise “Doğal Hukuk”a başvurmaya dayalı temel ve değişmez bir ahlak kanunu ortaya koyan doğal hukuk teorisyenlerinin eleştirel bir değerlendirmesini içeriyor. Okuyucularına karşılıklı eleştiri, çevre krizi ışığında doğa ve kültür arasındaki ilişkinin olumlu bir yeniden değerlendirmesini sunarken, kadını özne olarak barındırmaya muktedir bütüncül ve tutarlı bir insan hakları teorisine yol açabilecek keşfedilmemiş bir yol da açıyor.

 

Kitap, “Doğal Hukuk” yaklaşımı ile hem seküler hem dini adalet, hem de “Pozitif Hukuk” ile “Realist Hukuk”a karşı cinsiyet ve hukuk önünde eşitlik kavramlarına meydan okumalarına cevap verebilecek yeni bir kadın hakları teorisinin geliştirilmesi için “Doğal Hukuk” gelenekleri ve argümanlarının kaynak olarak kullanıldığı hukuk türleri arasında söyleşim geliştirmeyi amaçlıyor. Kitap Almanca ve İngilizce olmak üzere yabancı dilde de hazırlanıyor.