Türkiye’de bu kurallara uymayan gurbetçilere para cezası kesiliyor

Türkiye’de bu kurallara uymayan gurbetçilere para cezası kesiliyor

Avrupa’dan yabancı plakalı aracı ile Türkiye’ye giden gurbetçiler, bu kurallara uymadığında para cezası ile karşı karşıya kalıyor.

PANORAMA-NEWS 13 Haziran 2024 GÜNDEM

Gurbetçilerimizden bazıları kendi araçlarıyla, bazıları ise vekaletle aldıkları araçlarla memleketlerine gidiyor. Ancak Türkiye’de yabancı plakalı araçlar için geçerli kurallar konusunda halen bilgi karışıklığı yaşanmaya devam ediyor.

Özellikle yaz tatilini yurtta geçiren gurbetçilerimizin bazı durumlarda ceza alabileceğini bilmesi gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre şu durumlarda yabancı plakalı araçlara ceza kesiliyor:

Türkiye’ye getirilen taşıtların getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, başka bir şahsa izinsiz devredilmesi veya satılması,
Aracın hak sahibi olmayan (yani araç hak sahibinin yurtdışında yerleşik eşi, anne-babası ve çocukları dışındaki kişiler) kişilerce kullanılması,
Taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının gümrük idaresinden izin alınmaksızın değiştirilmesi,
Yurtta kalma süresinin bitimini takip eden ilk 3 ay içerisinde aracın yurtdışına çıkarılmaması veya bu sürede herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi,
Türkiye’ye birden fazla pasaport veya kimlikle giriş yapıldığı bilgisini gümrük idaresine vermeksizin yurtdışı yerleşiklik şartını sağlıyormuş gibi işlem yaptırılması.
Araç yurtdışı edilir ve para cezası kesilir!
Yabancı plakalı taşıtlar ile ilgili olarak belirtilen durumların tespiti halinde 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesi uyarınca gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası uygulanmakta ve taşıt gümrük idaresince teslim alınarak yurtdışı edilmekte.

Ceza miktarı
Taşıtların yurtta kalma süresinin bitimini takip eden; 1 (bir), 2 (iki) ve 3 (üç) aylık süre içerisinde yurtdışı edilmesi durumunda 2024 yılı için kesilen ceza miktarı:
Bir ay için 1.656 TL
İki ay için 3.312 TL
Üç ay için 4.968TL

Taahhütname
Bunun yanı sıra, taşıtlarını gümrüğün denetimine bırakmadan veya taahhütname ile gümrük idaresinden izin almadan yurtdışına çıkan ve haklı bir sebep sunamayan kişilere, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar için bir defalık olarak 2024 yılı için 6.624 TL para cezası uygulanıyor.

Bu ceza, Gümrük Kanununun 241. maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi uyarınca kesiliyor.

ÖNE ÇIKANLAR