İlginç anket: Almanların çoğunluğu yeni yılı sabırsızlıkla bekliyormuş

İlginç anket: Almanların çoğunluğu yeni yılı sabırsızlıkla bekliyormuş

Almanlar, YouGov'un yaptığı ankete göre, çoğunlukla 2024'ü sabırsızlıkla bekliyor. Yaş, gelir ve mutluluk düzeyine bağlı olarak farklılık gösteren beklentiler, genel olarak yüksek katılımla ortaya çıkıyor.

PANORAMA-NEWS 03 Ocak 2024 GÜNDEM

Son YouGov kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Almanların çoğunluğu 2024 yılını sabırsızlıkla bekliyor.

Yeni yıl, birçok insan için sadece takvimin değiştiği bir dönem olmanın ötesinde, aynı zamanda yeni hedefler belirlemek ve iddialı kararlar almak anlamına gelirken, bu beklenti beraberinde yüksek umutları ve gelecekteki belirsizlikleri de getiriyor.

Ankete katılan 24.511 kişiden elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların %42’si yeni yılı “biraz” sabırsızlıkla beklediklerini, %22’si ise “tamamen” sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Ancak, herkes aynı görüşte değil. Ankete katılanların %6’sı hiç mutlu olmadıklarını, %16’sı ise pek mutlu olmadıklarını belirtirken, %14’ü ise “Bilmiyorum/Cevap Yok” seçeneğini tercih etti.

Öne çıkan bir diğer önemli detay ise yaş ve gelir gibi faktörlerdeki farklılıklar oldu. 18-24 yaş grubundakilerin %26’sı yeni yılı “tamamen” sabırsızlıkla beklerken, bu oran yaş arttıkça azalmaktadır. Ankete katılan 55 yaş ve üzeri Almanların sadece %18’i “tamamen” mutlu olduklarını ifade etti.

Gelir seviyesi arttıkça, geleceğe dair beklentilerin de arttığı görülmektedir. Aylık 1.500 avrodan az kazanan katılımcıların %36’sı yeni yılı “biraz” sabırsızlıkla beklediklerini söylerken, sadece %16’sı “tamamen” seçeneğini tercih etti. Aylık maaşı 3.000 eurodan fazla olanların %46’sı 2024’ü “biraz” sabırsızlıkla beklerken, %28’i ise “tamamen” sabırsızlıkla bekliyor.

Bununla birlikte, bölgesel (Doğu/Batı) ve cinsiyet temelli farklılıkların neredeyse olmadığı görülmekte; bu noktada bireysel sonuçlar genel sonuçlarla hemen hemen aynı çizgide bulunmaktadır.

ÖNE ÇIKANLAR