Baba bana para verir misin?

Ne kadar?

50 Euro.

Al bakalım sana 50 Euro.

Ali Bey, niye çocuğa bu kadar çok para veriyorsun?

Ben harçlıksız büyüdüm, ben yapamadım, oğlum harcasın, yapsın..

 

Çocuğuma harçlık vermeli miyim? Ne zaman, ne kadar harçlık vermeliyim gibi sorularla boğuşurlar. Bazı anne ve babalar geleneksel kuralların ve kendi çocukluk dönemlerinin etkisinde kalarak çocuklarına harçlık vermeyi uygun bulmazlar.

Bazıları ise, kendi çocukluk dönemlerinde yaşayamadıkları duyguları, çocuklarına yaşatarak, mutlu olurlar. Bunun en bariz örneği de çocuklara ihtiyaçlarından fazla harçlık verilmesidir.

Çocuklarınıza dengeli harçlık verin

Her şeyde olduğu gibi harçlığın da azı veya çoğu zarar getirir. Hiç harçlık vermemek, harçlıksız yaşamasını öğrenmesini istemek, çocuğun doğasıyla tezat oluşturan bir anlayıştır.

Çocuklar belli dönemlerde arkadaşlarının maddi imkanlarından, giyim kuşamlarından ciddi boyutta etkilenirler. Arkadaşının harçlığını harcaması, onun ise harcayacak parasının olmaması, çocuğun yanlış davranışlar sergilemesine zemin hazırlar.

Çocuğa yaşının ve ihtiyacının üstünde harçlık vermeyin, harcama yapması için imkan sağlamanın iyi bir yaklaşım olduğu düşünülse de, çocuğa karşı yapılan başka bir yanlış davranıştır.

Her yaşın ve sosyal hayatın kendine göre ortalama bir seviyesi vardır. Harçlık miktarı belirlenirken, çocuğun günlük zorunlu ihtiyaçları tespit edilmeli. Aile bütçesi de göz önüne alınarak, çocuk bu sürecin içine dahil ederek harçlığı belirlenmeli.

Harçlığını haftalık vermeye çalışın, özellikle sekiz ve dokuz yaşlarındaki çocukların, istenilen seviyede aidiyet duygusu oluşmamış olabilir. Bu tür çocuklara harçlıklarını haftalara bölerek verilmesi, çocuğun parasını daha düzenli bir şekilde harcamasına yardımcı olur. Otokontrolü daha zayıf çocuklarda ise, harçlıklarını iki güne bölünerek verilmesi daha uygun.

Verilecek haçlığın miktarı çocukla beraber belirlenmeli

Harçlığın miktarı tespit edilirken, bu miktarın harcamalarına yetebileceği söylenmeli ve hangi kriterlere göre paranın belirlendiği açıklanmalıdır. Harçlığın nerelere harcandığı kontrol edilmeli, okul için gerekli ekstra harcamalar kesinlikle çocuğun harçlığından yaptırılmamalıdır.

Çocuk tasarrufa yöneldiğinde, bu davranışını pekiştirme adına küçük bir miktar ek harçlık verilebilir. Tasarruf edilen yani biriktirilen paranın nereye ve nasıl harcandığı da sorulmalıdır.

Aile bütçesinin imkanı ne kadar geniş olursa olsun, çocuğun ihtiyacından fazla harçlık verilmemeli

Çünkü çocuklar genellikle ne kadar alırsa, o kadar para harcar, daha sonra bu harçlıklar gereksiz harcamalara dönüşür. Bu durum çocukta zamanla alışkanlık haline gelerek, harcamalarını kontrol edemez hale gelebilir.

Çok para harcayamayan, her şeyi kısıtlanan çocuklar için ise bol harçlık alan, sınırsız para harcayabilen çocuklara karşı, kıskanılacak ve imrenilecek bir durum ortaya çıkar. Bu durumdan etkilenen çocuk çok paraya sahip olabilmek için başta evinden daha sonra yakın çevresinden para veya değerli eşyaları çalmaya başlar.

Çünkü çocuğun dünyasında adalet anlayışı istenilen seviyede değildir. Çocuğun gelişmemiş adalet anlayışından dolayı  ”onda çok para var bende niye yok, yoksa ben de böyle yaparım” düşüncesi hakim olabilir.

Çok ve hesapsız harçlık alan çocuklar, kişilik özellikleri veya sosyal davranışları ile beceremedikleri arkadaşlık ilişkilerine parayı araç olarak kullanmak isterler. İleride de bütün çevresini parayla şekillendirebileceğini sanan maddeci bir yapıya sahip olabilir. Diğer arkadaşlarının da, çıkarlar karşısında eğilmesine  örnek olur.

Bol ve hesapsızca verilen harçlıklar çocuğa iyilik değil kötülüktür

Yapılan araştırma sonucuna çok harçlık alan çocuklar, beslenme dengelerini ciddi anlamda bozmakta ve özellikle fast food türü yiyeceklere yönlenmesine neden olmaktadır.

Her insanda doyumsuzluk duygusu vardır. Doyumsuzluk duygusu çok hızlı bir şekilde beslendiğinde, kendi içerisinde büyüyen bu istek ve arzu karşılanmayacak noktalara gelebilir.

Allah, yüce beyanında şöyle buyurmaktadır: ”Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ki herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin.“ (İsra, 17/29)

Çocuğun yaşının istek ve beklentilerine cevap verecek şekilde harçlık miktarını ayarlamak, çocuğun dengeli ve ölçülü para harcama anlayışına sahip olmasını sağlar.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen Adınızı yazınız.