Bu halk çiğ et ve kanla besleniyor

Bu halk çiğ et ve kanla besleniyor

Rusya Federasyonu'nda yaşayan yerli halklardan biri olan Nenet halkı, antropologların dahi büyük şaşkınlıkla izlediği bir yaşam stiline sahip. Zorlu yaşam şartlarının yanı sıra beslenme sistemleri ile bilinen tüm kuralları yıkan bu halk, çiğ etle besleniyor ve kan içiyor. Ardındaki gerçek ise herkesi şaşırtıyor.

PANORAMA-NEWS 27 Kasım 2023 DÜNYA

2002 yılı nüfus sayımından da elde edilen bilgilere göre Rusya’da yaklaşık olarak 41.302 Nenet yaşamını sürdürüyor. Bir kabile yaşamı süren bu halk, Nenetsçe adı verilen bir dil konuşuyor. Genellikle Yamalo-Nenets Özerk Okrugu ve Nenets Özerk Okrugu’nda yoğun bir biçimde yaşıyorlar.

Kuzey Kutup Dairesi’nin güney bölümünde ve Rusya’nın kuzeydoğusunda yaşayan bu halk, buzullarla kaplı alanlar olan tundralarda, tayga ormanlarından ve bataklıklarda yaşamını sürdürüyor. Bu zorlu yaşam şartları ise bu halkın alışkın olduğumu yaşam stilinin çok daha dışında bir hayat sürmelerine sebep olmuş.

Geçim kaynaklarının ren geyiği yetiştiriciliği olduğu bu halk, ren geyiği eti, sütü ve derilerinden faydalanıyor. Hem besin hem de giyim kaynağı olan bu hayvanlar, yaşamlarını sürdürmelerinde kilit rol oynuyor. Aynı zamanda balıkçılık da bir diğer geçim kaynakları ve beslenme stilleri arasında yer alıyor.

Nenetsler, şamanist ve animist bir inanç sistemine sahip, bu nedenle doğaya olan büyük bir saygıları var. Üstelik hala avcılık ve toplayıcılıkla yaşayan az sayıda topluluktan biri.

Tundra ikliminin en soğuk bölgelerinden biri, olan Omyakon çevresinde de yoğunlaşmıştırlar. Dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biridir ve 1933 yılında kaydedilen -71,2 santigrat derecelik sıcaklık rekoruna sahiptir.

Yüzyıllardır Kuzey Kutup Dairesi’nin çevresinde zorlu yaşam şartlarıyla hayatlarını devam ettiren bu halk, ren geyiği sürüleri sayesinde çevreye hakim hale gelmişler, bu sürülerle etrafı dolaşıyorlar. Yiyecek, barınak ve giyim ihtiyaçlarını ise tüm bu doğal şartlara göre düzenlemiş durumdalar.

Günümüzde önemli ölçüde binlerce yıllık kültürünü korumuş olan halklardan biri olan Nenetsler, geleneksel müziklerini, kıyafetlerini ve danslarını sürdürmeye de devam ediyor.

Bu sayede dünyadaki kültürel olarak koruma altına alınması gereken, Rusya sınırları içerisinde kültürel zenginlik olarak kabul edilen bir yaşam stillerine sahipler.

Nenets kabilesinin bir diğer dikkat çeken özelliği ise çiğ et ve kan ile beslenmesi. Geleneksel beslenme şekli olan bu durum, yüzyıllardır devam ediyor.

Ren geyiği etinin temel besin kaynağı olan Nenetslerde, aynı zamanda bu hayvanın kanının içildiği de görülüyor. Nenetlerin çiğ et ve kanla beslenmesinin bir nedeni, bulundukları iklim şartları. Tundra iklimi, sıcaklıklar genellikle -40 santigrat derecenin altına düştüğü için, çiğ et ve kan, daha uzun süre bozulmadan saklanabilir.

Bir diğer neden ise, Nenetlerin geleneksel olarak taşınabilir bir yaşam tarzına sahip olmasıdır. Nenetsler, ren geyiği sürüleriyle birlikte tundraları dolaşır ve bu nedenle, pişirmek için zaman ve yakıt ayırmak zordur.

Nenetlerin çiğ et ve kanla beslenmesi, bazı sağlık riskleri de içermektedir. Örneğin, çiğ et, salmonella gibi bakteriyel enfeksiyonlara neden olabilir. Nenetsler, bu riski azaltmak için, genellikle avlanma sırasında veya ren geyiği kesildikten hemen sonra eti yerler.