Koalisyonun sosyal demokrat kanadı nitelikli iş gücünün ülkeye gelişine olanak tanıyan yasal çerçevenin genişletilmesi için çaba sarf ederken, Hristiyan demokratlar bazı mültecilerin kolayca sınır dışı edilebilmesini mümkün kılan düzenlemeler için bastırdı.

Yeni yasa AB dışındaki ülkelerden Almanya’ya gelecek nitelikli iş gücünün önündeki bir dizi yasal engeli kaldırmasına rağmen özellikle iş dünyasının kapsamlı taleplerini karşılamaktan uzak görünüyor.

Ancak Almanya’nın bir göç ülkesi olduğunu telaffuz etmenin bile zor olduğu günleri geride bırakıp böylesi bir yasayı çıkartmak ülke adına önemli bir adım. Aynı şeyi yasanın mülteciler ile ilgili hükümleri için söylemek pek mümkün değil. Çünkü yeni düzenlemeler büyük oranda mevcut uygulamalardan geri adım atma anlamına geliyor.

Özellikle CSU’lu İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in yasalaşması için büyük gayret gösterdiği yeni düzenlemeler haksız sosyal yardım alan, uyuşturucudan hüküm giyen, kimlik bilgilerini saklayan ya da kasıtlı olarak yanlış deklare eden, ülke güvenliği için tehdit oluşturan mültecilerin daha kolay sınır dışı edilebilmesini veya bazı haklardan mahrum edilmesini öngörüyor.

Uyuşturucu ticaretinden hüküm giymiş, sosyal hakları istismar eden veya sahtekârlık yapan mültecileri sınır dışı etmek haklı ve yerinde bir uygulama. Bu konuda fazla söze hacet yok. Ancak ülke güvenliği için tehdit ve tehlike oluşturma konusu biraz sorunlu gözüküyor. Özellikle polise tanınan yeni salahiyetler mültecilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edici uygulamalara sebep olabilecek muğlak alanları barındırıyor.

Yeni yasa iş dünyasının bazı sektörlerde eksikliğini duyduğu nitelikli iş gücü sorununu çözebilir mi, bunu zaman gösterecek. Ancak AB dışındaki ülkelerde umutla yeni yasanın çıkmasını bekleyen, yasa çıktı diye şimdi de bavulunu hazırlamaya başlayan göçmenlere bir uyarıda bulunmakta fayda var.

Yeni yasal düzenlemeye rağmen Almanya’nın kapılarını yeni göçmenlere birdenbire sonuna kadar açacağını düşünmek büyük bir yanılgı. Gerek Almanya’daki bürokratik işleyiş gerekse Alman iş dünyasındaki kurumsal kültür hızlı akışın önündeki önemli engelleri teşkil ediyor. Fakat bizzat göçmenlerin kontrolündeki iş kollarında daha hızlı bir istihdam olanağının doğacağını söylemek mümkün.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen Adınızı yazınız.

2 × 3 =