16.5 C
Düsseldorf
29 Haziran 2022 Çarşamba

BLOG

Cehennem’e gideceğini bildiği hâlde şeytan niçin küfürde ısrar ediyor?

Şeytan, kelime mânâsı itibarıyla, Hakk'ın dergâhından kovulmuş, rahmetten uzaklaştırılmış; elindeki bütün kozları aleyhine çevirmiş, kazanç kuşağında kaybeden demektir. O, bulunduğu bu durum itibarıyla hakkı duyup...

Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Saltanat için siyaseti kullanan Muâviye’nin her türlü saldırısına maruz kalan İmâm Ali, zamanın duyarsız insanlarından ümidini kesmiş olmalı ki şöyle demiştir: ''Halden anlamayan kimseye...

Hz. Hamza için ağlamak

Uzun süre öyle oldu. Efendimiz'in bu mevzudaki hassasiyetini öyle tevil ve tefsir ettiler. Hz. Hamza'nın Hâşimoğulları içinde durumu mertçe ve erkekçeydi. O bir şimşek gibi...

Daha anne karnındayken insan için cennetlik veya cehennemlik yazılması nasıl olur?

Bu mesele, yerinde yeterince izah edilmiş olmakla beraber, burada da birkaç satırla açıklamaya çalışalım. Her şeyden önce Allah (cc), kulunun ileride iradesiyle nasıl davranacağını, Cennetlik...

Türkiye’deki Suriyeliler hukuken mülteci mi?

Son günlerde çeşitli bölgelerde ki, bunların içerisinde en etkili olan Suriye iç savaşı ile Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de en çok...

Rızk Cenab-ı Hakk’ın taahhüdü altındaysa, insanlar açlıktan niye ölüyor?

Rızkın Allah'ın taahhüdü altında olduğunu Kur'ân'da pek çok âyet anlatıyor. Meselâ "Yeryüzünde yürüyen, hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, Allah onun rızkını taahhüt altına almış...

Şah İsmail Hatayi

Bizler için Şah İsmail Hatayi, tarihte önemli izler bırakmış olan sayısız önderlerden biri değildir. Onun çok çok ötesinde anlamlara sahiptir. Şah İsmail Hatayi, bizler için...

Doğuya mektuplar

Gitmek Gitmek mübah Kalakalmak suçtur Sevmek Sevememek kadar mübah lakin Gönle hep vebal olmuştur Ayrılık Ayrılık kimine göre kayıp Kimine göre yeniden buluştur yani Yeniden doğmak gibi Yani sıkı tutunma fiili’ni bildiysen eğer Bir dağı bir dağ ile...

Peygamberlik kendi devrine yani Araplara mı mahsus?

Peygamberimiz'in peygamberliğinin, kendi devrine ait olduğuna dair en küçük bir vesika, hatta bir işaret bulunmadığı gibi, sırf Araplara gönderildiğini gösteren herhangi bir delil de...

Cabbar Kulu

On altıncı yüzyılda yaşamış olan Bektâşî dervişi Cabbâr Kulu, manevî âlemde Hazreti Peygamber’in kendisine yaptığı tavsiyeleri kitabında şöyle nakletmiştir: “Komşunla ve ailenle iyi geçin. Misafirlerine ikrâmda...