15 C
Düsseldorf
28 Eylül 2021 Salı

BLOG

Tevekkül, Zühd ve Tevazu

Biz, vekile iş havale ederiz, o da mahkemede bizim adımıza konuşur, sair işlerimizde bize vekâlet eder, müvekkili adına tasarrufta bulunur. Tevekkül ise iradî olarak işini...

Göç

Zaman dediğimiz kavram Benim saçlarıma Senin şakağına renk verdi Ne de güzel beyazlandı ömrümüz.. Hayat dediğimiz kavram Benden aldı Senin ömrüne katladı Hakkaniyetli dağıtımlar gördü gözümüz.. Vefa dediğimiz kavram İlçelere lakap adı verildi Can...

Umarım hezeyanlarımdır

Ancak, 1986’da bazı ciltli kitapların, kaynak eserlerin basılmaya ve satılmaya başladığı düşünülürse çok da bir şey olmadığı söylenebilir. Film şeridi gibi geçti gözümün önünde...

Din nedir?

Din, insanların kalplerindeki sevgi ve saygı duygularını uyandırmayı, vicdanları güçlendirmeyi ve böylece tüm mahlukâtın hak ve hukukuna riayet eden sosyal hayatta uyumlu bireyler yetiştirmeyi...

Duada ellerimizi niçin toprağa doğru değil de göğe doğru çeviriyoruz?

Bu gibi ahvalde, emre inkıyâd; yukarılarda pervâz etmeye hâhişkâr ruhun kanatlarıyla göklere doğru yükselme ve sultanlar sultanının huzurunda mest ve sermesi kendinden geçme, inanmış...

Cabbar Kulu’nun ilim irfan meclisi

'Kitâb-ı Cabbâr Kulu' adlı kitabında, dört kapı kırk makâmdan inanç ve ahlâkla ilgili çeşitli konulara kadar pek çok alanda didaktik (eğitici) bilgiler verir. Bu bilgilerden...

Ayarsız hayat

Bana mutluluğu anlatma Güz ile Kış ortasında Bir yağmur yağsın hele Ayrılıklar var kaş ile göz arasında.. Bana mutluluğu anlatma Gün batsın hele olur olmaz zamanlarda Bir de usuldan kar...

Haklı olmanın hakkını vermeli

En küçükten en büyüğe kadar her şeyde bulunan ve birbirini hatırlatan, destekleyen, tasdik eden düzenin, intizamın, hassas dengelerin tesadüfler ile açıklanamayacağını ve bu nedenle...

Feridüddin Attar’ın Cevahirnamesi’nden öğütler

Eğer aklın, ilmine yakın ise derviş ol, dervişlerle otur! Dervişlerden başkalarıyla düşüp kalkma, elinden gelirse onların gıybetinde bulunma! Dervişler sevgisi, cennet anahtarıdır. Dervişin libası, abadan başka...

İslâm inancına göre Tenâsüh doğru mudur?

En ibtidâî cemaatler arasında dahi, tenâsüh akîdesine rastlamak mümkündür. Ancak, inanç, millî kültür ve muhit farklılığı itibarıyla, o da farklı görünümlerde olmuştur. Bir Mısır...