11.1 C
Düsseldorf
27 Eylül 2022 Salı

BLOG

Emr-i Şer’î ve Emr-i Cebrî nedir?

"Dikkat edin, yaratma da emir de O'na aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir." (A'raf, 7/54) Emir ve yaratma Allah'a aittir. Evet, hükmü veren...

Tatil ne değildir?

PSİKO-PEDAGOJİK BİR YAKLAŞIM TATİL NEDİR?   Hem zihni, hem kalbi, hem de bedeni dinlendirmek ve böylelikle yenilenmektir. Yeni döneme fit başlamak için bütün yükleri boşaltmaktır. ...

Tabii afetlerde ölenlerin eceli hepsinin birden mi gelmiştir?

Varlığın akıp gidişi içinde, başlangıçla bitimi birbirinden ayırmak mümkün değildir. Her şey, bir damla gibi er geç toprağın bağrına düşer, erir. Ve bir ırmak...

Hazreti Muhammed’i Ehl-i beyt’inden ayıran gerçek mü’min olamaz

Malesef toplumumuzda, Hazreti Muhammed’in (Allah’ın selâmı O’nun ve Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun) Ehl-i Beyt’ini, sevmek, onları anmak sadece Alevîlere mahsus bir duygu ve davranışmış...

Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sualine evet Rabbimizsiniz cevabına aklî delil...

Bazı meseleler vardır ki, bunları aklen izâh etmek çok zordur. Anlatılabilirse de bu gibi şeylerin ancak mümkün olduğu anlatılabilir. Aslında, Allah (cc) böyle birşeyden...

Hayaller

resimlerde donakalan hayaller buz kesti sandığım kalbim ellerinde eriyordu gözlerimden süzülürken kireç tutan ter …   ve hayallar… uzun uzantısız hayaller sonsuz bir menzile akan hayaller   uzansam tutacaksın işte buradayım desem ! bir koşu varacağın...

Meşiet-i İlâhî

"Şâe-Yeşâü-Meşîeten" "dilemek" mânâsına gelen bir kelimedir. Ve Kur'ân'da en çok geçen kelimelerden biri de budur. Meşîet, Cenâb-ı Hakk'ın dilemesi bakımından kader mevzuu ile "Herhangi...

Erenlerin serçeşmesi hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî’dir

Hacı Bektâş-ı Velî, Horasan'da Hoca Ahmet Yesevî dergâhından aldığı iksir ilmiyle Anadolu'yu irfânla mayalayan, canlara Hakk'ın nefesini üfleyen, Hz. Muhammed'in himmet ve bereketini gönüllerle...

Sivaslı Agahi Baba’dan Kerbela mersiyesi

Bugün mâh-ı Muharremdir yas-ı Âl-Abâ evlattır Hüseyn’in mâtemidir ağlayacak vakt ü sâattir Tutar mâtemin ol Şâh -ı Şehîdân’ın diriğ etmez Hüseyn’in mâtemin tutmak muhibb-i Âl’e âdettir Derildi Kerbelâ’ya...

Kader

Kader meselesi, ancak aşağıda zikredeceğimiz âyet ve hadîslerin ışığı altında ele alınır ve işlenirse Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat anlayışına uygunluk sağlanmış olur. Yoksa ya itizalî...